กระทรวงวิทย์ฯผนึกธ.กรุงเทพ
“รณรงค์เมาไม่ขับ ตรวจก่อนจับ”

 

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นประธานแถลงและมอบเครื่องวัดแอลกอฮอล์ในลมหายใจ SAM-05 ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ภายใต้สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)กับ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) “คืนความสุข ให้ประชาชน” ด้วยการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสนับสนุนการทำงาน เจ้าหน้าที่ตำรวจช่วงเทศกาลปีใหม่

 

ทั้งนี้มีการมอบ “เครื่องวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในลมหายใจ SAM-05”   จำนวน 30 เครื่อง โดยธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ให้การสนับสนุนงบประมาณและจัดซื้อเครื่อง SAM-05 จากผู้ผลิตที่ได้รับอนุญาตในการผลิตจาก เนคเทค เพื่อส่งมอบเครื่อง SAM-05 ให้แก่สำนักงานตำรวจแห่งชาติสำหรับใช้ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ของผู้ขับขี่ยานยนต์ตามจุดตรวจต่างๆ ที่มีความถี่ในการเกิดอุบัติเหตุสูง เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมถึงให้การสนับสนุนนวัตกรรมที่คิดค้นโดยคนไทย

You may also like...