เทศกาลเที่ยวเมืองไทย59สำเร็จ
ยอด6.7แสนคน-รายได้เพิ่ม35%

งานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย 2559 จำนวน 5 วันระหว่าง วันที่ 13 – 17 มกราคม 2559 ที่ผ่านมาประสบความสำเร็จ มีผู้ชมงานล้นหลามมากกว่า 6.7 แสนคน สามารถสร้างรายได้มากกว่า 300 ล้านบาท ผู้ว่าการ ททท.พร้อมเดินหน้าทำตลาดในประเทศอย่างเข้มงวด เน้นสร้างรายได้สู่ชุมชน เพื่อการท่องเที่ยวยั่งยืน โซนที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในการจัดงานครั้งนี้ได้แก่ หมู่บ้าน 5 ภาค รองลงมาคือการแสดงเวทีกลาง

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หรือ ททท. เปิดเผยว่า การจัดงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย 2559 ระหว่างวันที่ 13 – 17 มกราคมที่ผ่านมา ซึ่งจัดขึ้น ณ สวนลุมพินีประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก โดยตลอด 5 วันที่ผ่านมามีผู้เข้าชมงานทั้งสิ้น 671,411 ราย เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.5 และยอดการใช้จ่ายหมุนเวียนภายในงานทั้งสิ้น 309,791,423 บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 35.2 และเพิ่มขึ้นจากที่ตั้งเป้าหมายไว้ร้อยละ 25

ผู้ร่วมชมงานส่วนใหญ่ใช้เงินในหมวดค่าอาหารและเครื่องดื่มมากที่สุด คิดเป็นเงิน 186,908,289 บาท รองลงมาคือการซื้อสินค้าหัตถกรรมและสินค้าจากชุมชน เป็นเงิน 79,758,940 บาท และค่าใช้จ่ายจากการเดินทาง เป็นเงิน 43,124,195 บาท

สำหรับโซนที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในการจัดงานครั้งนี้ได้แก่ หมู่บ้าน 5 ภาค ซึ่งมีการแสดงสินค้าพื้นบ้าน อาหารท้องถิ่น การแสดงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งนิทรรศการให้ข้อมูลทางการท่องเที่ยว และรองลงมาคือการแสดงเวทีกลาง

ผู้ว่าการ ททท. เปิดเผยว่า การจัดงานในครั้งนี้จะสามารถสร้างแรงจูงใจ ส่งเสริมการท่องเที่ยวในแต่ละภูมิภาค กระจายรายได้ไปสู่ชุมชนทั่วประเทศ รวมทั้งสร้างการมีส่วนร่วมและตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี ท้องถิ่น เพื่อให้เกิดการท่องเที่ยวยั่งยืนต่อไป

ข้อมูล-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

You may also like...