สุพรรณฯจัดแรลลี่รถยนต์-จักรยาน
เชื่อมกลุ่มจ.ภาคกลางตอนล่าง 1

 

จังหวัดสุพรรณบุรีร่วมกับท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ประกาศความพร้อมจัด “การจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา : แข่งขันแรลลี่รถยนต์ และจักรยาน “สุพรรณหรรษา” ระหว่างวันที่ 12-17 ก.ย. 2560 ชูศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดสุพรรณบุรี และกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มผู้ขับรถยนต์ กลุ่มผู้รักการปั่นจักรยาน และกลุ่มครอบครัว โดยมี นายเสฐียรพงศ์ มากศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีแถลงข่าว ณ  โรงแรมอโนมาแกรนด์กรุงเทพฯโดยมีเอ็ม อรรถพลร่วมแชร์แชร์ประสบการณ์แข่งแรลลี่และพร้อมเข้าร่วมแข่งขันในงานนี้ด้วย   รีบสมัครกันได้ ฟรี  รับรถยนต์ 75 คัน แข่งระหว่าง 12-16 ก.ย.  จักรยาน 2,000 คัน แข่ง 17 ก.ย.


นายเสฐียรพงศ์ มากศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เผยว่า จังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 เป็นกลุ่มจังหวัดที่อยู่ใกล้กรุงเทพฯ การเดินทางสะดวกสบายมีแหล่งท่องเที่ยวหลากหลายทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่หลากหลายเช่น น้ำตกไทรโยค อุทยานแห่งชาติพุเตย ฯลฯ แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์อีกมากมาย แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมประเพณี ฯลฯ


จังหวัดสุพรรณบุรีได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ จึงจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวภายในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ขึ้น โดยใช้กิจกรรมการแข่งขันแรลลี่รถยนต์และจักรยาน เป็นสื่อช่วยในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว เพื่อให้นักท่องเที่ยวและผู้สนใจการท่องเที่ยวได้ทราบว่าจังหวัดสุพรรณบุรี และกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายที่สวยงาม ตระการตา น่าประทับใจ เหมาะสำหรับการท่องเที่ยวพักผ่อนระยะสั้นและระยะยาว พร้อมเป็นจุดหมายการท่องเที่ยวแบบบุคคลและครอบครัว และยังมีบริการทางการท่องเที่ยวที่สะดวกพร้อมที่จะบริการนักท่องเที่ยวในแบบองค์กรและหมู่คณะ สะดวกต่อการจัดการท่องเที่ยวหลายประการ อีกทั้งมีทรัพยากรทางการท่องเที่ยวหลากหลาย เช่น แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม กิจกรรมประเพณี ที่น่าตื่นตาตื่นใจทัดเทียมกับสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ทั่วประเทศไทย


นายธนเสฏฐ์ สุชามาลาวงษ์ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสุพรรณบุรี เผยว่า ปัจจุบันการท่องเที่ยวถือเป็นปัจจัยหลักของรายได้เข้าสู่ชุมชนและจังหวัด จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ให้ความสำคัญในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ มาโดยตลอด โดยจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดมาโดยตลอดทุกปี ดังนั้น จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 จึงมีความพร้อมด้านการท่องเที่ยวในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยว การบริการด้านการท่องเที่ยว การคมนาคมที่สะดวกสบาย โรงแรมที่พัก ร้านอาหาร ฯลฯ

จากความพร้อมดังกล่าว จังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 จึงมีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาท่องเที่ยว ดังนั้น เพื่อเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยว จังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 จึงได้มีแนวคิดที่จะจัดกิจกรรมการแข่งขันแรลลี่รถยนต์และจักรยานเป็นสื่อ ในการนำกลุ่มผู้รักการท่องเที่ยวทางรถยนต์ และกลุ่มผู้รักการปั่นจักรยานได้ร่วมเดินทางท่องเที่ยวไปแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ของจังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1


นางระพีพร คำสกุล ผู้แทนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวว่า กิจกรรมที่จะจัดขึ้นในครั้งนี้ มี 2 กิจกรรมด้วยกัน คือ กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมการแข่งขันแรลลี่รถยนต์เป็นการจัดการแข่งขันแรลลี่รถยนต์เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ของทั้ง 4 จังหวัด ในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ซึ่งจะกำหนดจุดทำกิจกรรม RC ตามแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ซึ่งเส้นทางในการแข่งขันแรลลี่รถยนต์จะใช้เส้นทางเริ่มต้นจากจังหวัดสุพรรณบุรี นครปฐม ราชบุรี กาญจนบุรี แล้วมาสิ้นสุดที่สุพรรณบุรี ระยะทางทั้งหมดรวม 750 กิโลเมตร ส่วนกิจกรรมที่ 2 เป็นกิจกรรมการแข่งขันแรลลี่จักรยาน เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดสุพรรณบุรี ระยะทางทั้งหมด 40 กิโลเมตร จุดหมายปลายทางคือจุดตั้งต้น โดยแรลลี่รถยนต์แข่งระหว่างวันที่ 12-16 กันยยน  จักรยานแข่งวันที่  17 กันยายน  2560


“ผู้เข้าร่วมแข่งขันแรลลี่รถยนต์จะได้สัมผัสกับสถานที่ท่องเที่ยวสุดอันซีน ในจังหวัดสุพรรณบุรี รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ได้แก่ นครปฐม ราชบุรี และกาญจนบุรี โดยจุดท่องเที่ยวที่เป็น TC ในแต่ละสถานที่จะมีไฮไลต์ประจำจุดที่จะสร้างความประทับใจแก่ผู้เข้าร่วมแข่งขันตลอดเส้นทางไม่ว่าจะเป็นอุทยานมังกรสวรรค์ ตลาดร้อยปีสามชุก วัดไผ่โรงวัว บึงฉวาก จังหวัดสุพรรณบุรี อุทยานเขางู วัดหนองหอย จังหวัดราชบุรี องค์พระปฐมเจดีย์ พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม และปราสาทเมืองสิงห์ วัดถ้ำเสือ จังหวัดกาญจนบุรี

ส่วนผู้เข้าร่วมแข่งขันแรลลี่จักรยานจะได้ดื่มด่ำบรรยากาศของความงามแห่งธรรมชาติของเขื่อนกระเสียว เขื่อนดินที่ยาวเป็นอันดับสองของประเทศไทย และชมความสมบูรณ์ของผืนป่าหนึ่งเดียวในเมืองสุพรรณ ที่อุทยานแห่งชาติพุเตย อำเภอด่านช้าง พร้อมกับกิจกรรมความบันเทิงจากศิลปินดาราที่จะมาสร้างสีสันให้การแข่งขันครั้งนี้คึกคักสนุกสนานเพิ่มมากขึ้น”

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมแข่งขันแรลลี่รถยนต์และจักรยาน “สุพรรณหรรษา” สามารถ เข้าไปดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.rallyhappysuphan.com หรือ เฟซบุ๊กแฟนเพจ: rallyhappysuphan หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายประสานงานกิจกรรมฯ แรลลี่รถยนต์ โทร. 08-1453-1770, 08-6412-0514 และฝ่ายประสานงานกิจกรรมแรลลี่จักรยาน โทร. 06-2416-9656, 08-6399-2892

  

You may also like...