เปิดค่ายเยาวชน ไอทีซีใหญ่สุดปี4
Thailand ICT Youth Challenge17

 

อาทิตยา สุธาธรรม (กลาง) รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จุฑามาศ ชีวิตโสภณ (ที่4 จากซ้าย) ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บุญรักษ์ สรัคคานนท์ (ที่4 จากขวา) นายกกิตติมศักดิ์สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย ร่วมทำพิธีเปิดค่ายเยาวชนไอซีทีที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โครงการ “Thailand ICT Youth Challenge 2017 ปี 4”

โดยมีผู้สนับสนุนโครงการจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน), บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน), ธนาคารออมสิน, บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ มูลนิธิพลังแห่งการเรียนรู้ โดยการจัดค่ายครั้งนี้เพื่อให้เป็นเวทีสำคัญในการเตรียมความพร้อมของเด็กไทย ในการก้าวสู่ยุคศตวรรษที่ 21 อย่างรู้ใช้ รู้เข้าใจ รู้สร้างสรรค์ โดยมุ่งพัฒนาทักษะสารสนเทศ สื่อ และ เทคโนโลยี ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี เมื่อเร็ว ๆ นี้

You may also like...