ปฏิทินข่าว..กิจกรรมส.ค.-ก.ย.
“สมาคมแพทย์ผิวหนัง”

1. สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทยร่วมกับโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ได้จัดกิจกรรมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ประจำปี 2561 ที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ในวันศุกร์ ที่ 31   สิงหาคม 2561   ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. ณ โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ จึงขอเชิญผู้ป่วยที่มีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับโรคผิวหนัง โรคสะเก็ดเงิน โรคเรื้อนหรือโรคผิวหนังชนิดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้ารับการตรวจสุขภาพและเข้ารับการบำบัดรักษา

2. สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย  ขอเชิญแพทย์ผู้สนใจที่เป็นสมาชิกสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย ทั้งในส่วนราชการและเอกชนเข้าร่วมการประชุมวิชาการ การประชุมกลางปี 2561” ในวันที่   กันยายน 2561   ณ  โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯตั้งแต่เวลา 08.30-15.00 น.

You may also like...