อัญเชิญพระพุทธมหาธรรมราชา
เข้าสู่พิธีแห่พระ-อุ้มพระดำน้ำ

 

นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานอัญเชิญพระพุทธมหาธรรมราชา จากวัดไตรภูมิเข้าสู่พิธีแห่พระ จากนั้นพล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และ รองนายกรัฐมนตรี อดีต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานพิธีเปิดประเพณีอุ้มพระดำน้ำเพชรบูรณ์ เมื่อวันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2561 ณ พุทธอุทยานเพชรปุระ จ.เพชรบูรณ์

พิธีการจัดอย่างยิ่งใหญ่ โดยมีประชาชนทั้งในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์และพื้นที่อื่นๆเดินทางเข้าร่วมชมเป็นจำนวนมาก  ซึ่งประเพณีอุ้มพระดำน้ำจัดขึ้นในเดือน 10  ปีนี้มีเดือน 8 สองครั้ง ระดับน้ำจึงไม่สูงมากนักเมื่อเทียบกับปีที่มีเดือน 8 ครั้งเดียว

สำหรับเรืออัญเชิญองค์พระมหาธรรมราชาในปีนี้มีมีหัวโขนเรือชื่อว่า กุญชรวารี เป็นครั้งแรก จากเดิมใช้หัวโขนเรือกาญจนาคามาตั้งแต่ปี 2550  โดยกุญชรวารีเป็นสัตว์ในวรรณคดี ในทะเลสีทันดร มีพลังมาก มีหัวเป็นช้าง คอเป็นม้า มีปีกเหมือนนก ลำตัวเป็นปลา

นอกเป็นสัตว์ว่ายน้ำได้แล้ว กุญชรวารียังอยู่รอดได้ในทะเลสีทันดร เพราะทุกอย่างจะจมในน้ำหมดแม้แต่ขนนก  มีเพียงกุญชรวารีเท่านั้นที่สามารถอยู่รอดได้ จึงเชื่อว่า สามารถนำพาพระมหาธรรมราชาให้ผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆไปได้ สำหรับปีหน้าจะมีการอัญเชิญโขนหัวเรือใหม่ชื่อว่า”เหมะวารี”

ก่อนหน้าพิธีแห่และพิธีอุ้มพระดำน้ำ นี้มีพิธีรำถวายก่อน โดยมีผู้เข้าร่วมรำชายหญิงรวม 2,561 คน

ทั้งนี้ในอนาคตจะมีการผลักดันประเพณีอุ้มพระดำน้ำให้เป็นพิธิการยิ่งใหญ่ระดับสากล เป็นมหาพุทธประเพณีในอาเซียน

อนึ่งการรักษาประเพณีนี้เพื่อรักษาภูมิปัญญา คุณค่าของประพณีท่มีมากว่า 500 ปีไว้ นอกจากนี้ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาคุณภาพแม่น้ำป่าสักเพราะเป็นน้ำศักดิ์  สร้างขวัญกำลังใจแก่ประชาชนก่อนเริ่มทำการเกษตร ดำทิศละ2 ครั้ง สร้างความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของคนเพชรบูรณ์และการส่งเสริมพระพุทธศาสนานำมาใช้ในการดำเนินชีวิต

ขณะเดียวกันยังสร้างความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของคนเพชรบูรณ์และการส่งเสริมพระพุทธศาสนานำมาใช้ในการดำเนินชีวิตด้วย

 

 

 

 

You may also like...