ไทยประกันรับ Stevie Awards2018
Entrepreneur of the Year2018

 

 

นายไชย ไชยวรรณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) รับรางวัล Entrepreneur of the Year 2018 หรือผู้ประกอบการยอดเยี่ยมแห่งปี 2561 ระดับ Gold Awards Winner จัดโดยสถาบัน International Business Awards (Stevie Awards) ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยบริษัทฯ ยังได้รับรางวัลในด้านอื่นๆ รวมทั้งสิ้น 9 รางวัล ณ โรงแรม Intercontinental London, Park lane ประเทศอังกฤษ

You may also like...