เริ่มแล้วมหกรรมใหญ่ประจำปี
“ภูมิพลังแผ่นดิน” เทิดพระเกียรติร.9

 

งานมหกรรมใหญ่ประจำปี   “ภูมิพลังแผ่นดิน”  เทิดพระเกียรติ ร.9 เริ่มแล้ว  ระหว่างวันที่ 1 – 7 ธันวาคม 2561  เวลา 08.00 – 18.00 น.  ณ สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ  โชว์นิทรรศการพระราช กรณียกิจ พระอัจฉริยภาพด้านการพัฒนาดินของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงและอื่น ๆ การอบรมเรียนรู้ด้านการเกษตร พร้อมตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียงของเครือข่ายเกษตรมากกว่า 300 บูธให้ช้อปชิม คาดมีผู้เข้าชมงานประมาณ 7หมื่นคนตลอด 7 วันในการจัดงาน

นายสหภูมิ ภูมิธฤติรัฐ ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นประธานเปิดงาน มหกรรมใหญ่ประจำปี  “ภูมิพลังแผ่นดิน” และงานวันดินโลก พร้อมมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติแก่เครือข่ายที่ช่วยขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติและสร้างรูปธรรมขึ้นในท้องถิ่น

คุณสำเภา งามเชย รองผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกล่าวรายงานว่า องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ขององค์การสหประชาชาติ (UN)ได้ให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดงานวันดินโลก ซึ่งตรงวันที่ 5 ธันวาคม เพื่อสืบสานศาสตร์พระราชาและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ เพื่อสืบสานศาสตร์พระราชา และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่พระองค์ทรงมีพระอัจฉริยภาพด้านการพัฒนาดิน ทางสำนักงานพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ จึงได้จัดงาน “ภูมิพลังแผ่นดิน” ขึ้นโดยความร่วมมือของเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯทั้ง 4 ภาค  โดยคาดว่า จะมีผู้เข้าชมงานประมาณ 70,000 คนตลอด 7 วันในการจัดงาน

ด้านนายสหภูมิ กล่าวว่า  “เป็นโอกาสดีอีกครั้งที่ทางสำนักงานพิพิธภัณฑ์ฯได้ร่วมจัดงาน “ภูมิพลังแผ่นดิน” ร่วมกับทางเครือข่าย ซึ่งเป็นงานยิ่งใหญ่ของปีอีกครั้ง โดยจัดในวันดินโลก เพื่อเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 9  ซึ่งพระองค์ทรงได้รับการถวายรางวัลนักยุทธศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรมจากสหประชาชาติ

นอกจากนี้ในปีนี้นับว่าเป็นปีแห่งความภาคภูมิใจของคนไทย  ที่ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดงานวันดินโลกจากสหประชาชาติ  โดยมีสมาชิกร่วมเฉลิมฉลองพร้อมกันด้วยอีก 220 ประเทศ ซึ่งท่านวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เลือกจัดที่สำนักงานพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯในการจัดงาน ด้วยเป็นสถานที่ทรงเกียรติและเหมาะสม พร้อมขยายขอบเขตการจัดงานไปทั่วภูมิภาคของประเทศและจัดตลอดทั้งปี”

โอกาสเดียวกันนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ได้เปิดแบรนด์เพื่อยกระดับสินค้าและผลิตภัณฑ์ของสำนักงานพิพิธภัณฑ์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงด้วย

ทั้งนี้ภายในงานมีการจัดนิทรรศการพระราช กรณียกิจ พระอัจฉริยภาพด้านการพัฒนาดินของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และนิทรรศการเกี่ยวกับความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์กับสังคมไทยในด้านต่างๆ ในนิทรรศการ “พระเจ้าแผ่นดิน” ซึ่งจัดแสดงด้วยสื่อ แสง เสียง และเทคนิครูปแบบต่างๆ

นิทรรศการ “ดินโลก ดินเรา”  รวมถึงนิทรรศการมีชีวิตถ่ายทอดประสบการณ์การน้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9

ถ่ายทอด โดยจากเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ นำเสนอเรื่องราวพระอัจฉริยภาพด้านการแก้ปัญหาเรื่อง ดิน (ดินดี ดินมีชีวิต) น้ำ (มีน้ำ มีชีวิต) ป่า (ร้อยป่า ร้อยชีวิต) และคน (พัฒนาคน พัฒนาแผ่นดิน) ให้กับพสกนิกรไทย ที่สร้างความอุดมสมบูรณ์ให้ผืนดิน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ และสร้างความเป็นอยู่ที่ดีของคนในชุมชน

ภายหลังพิธีเปิดมีขบวนแห่บูชาพระแม่ธรณี ปลุกเสกดิน หลังพิธีปลุกเสกดิน ประชาชนสามารถนำดินกลับไปเก็บไว้เพื่อเป็นสิริมงคลด้วย ซึ่งพระแม่ธรณี นั้นเป็นเทพีแห่งพื้นแผ่นดิน ค้ำจุนสรรพสิ่งทั้งปวงในโลก เสมือนมารดาผู้ให้กำเนิดหล่อเลี้ยงโลกและแผ่นดิน   ดังนั้นก่อนจะทำอะไร จึงต้องบูชาพระแม่ธรณีก่อนและช่วยกันรักษาดิน 

นิทรรศการนวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงมากกว่า 50 รูปแบบ นวัตกรรมพลังงาน นวัตกรรมการปลูกพืชในพื้นที่จำกัด ผัก 7 วันทันกิน การทำนาวงบ่อ ปลูกผักกลับหัว ตะบันน้ำ จักรยานสูบน้ำ ระหักชกมวย เตาเผาถ่านรูปแบบต่างๆ มุ้งขนาดกลางยกแคร่ มุ้งขนาดเล็กยกแคร่ ผักแนวตั้ง ผักกระสอบ ผักท่อพีวีซี ผักกางเกง ผักข้างกำแพง ผักน้ำ ผักกลับหัว ผักภาชนะเหลือใช้ มะนาวแก้มลิง โซลาร์เซลล์ ฯลฯ เพื่อให้ประชาชนมาเรียนรู้และนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน  นิทรรศการภาพวาด “ในหลวง ของปวงชน” ผลงานศิลปะร่วมสมัยกว่า 80 ภาพ

นอกจากนี้ยังมีการอบรมการเผยแพร่องค์ความรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับประชาชนทั่วไป ศาสตร์พระราชา วิชาของแผ่นดิน กว่า 50 วิชา ตลอดทั้ง 7 วัน การจัดให้เรียนรู้ ลงมือปฏิบัติ จากปราชญ์เกษตร ผู้น้อมนำคำพ่อสอน อาทิ “สร้างป่า สร้างสุขที่ยั่งยืน” ดร.เกรก มีมุ่งกิจ สวนวนเกษตร สร้างรายได้ สร้างบำนาญอย่างยั่งยืน “เกษตรตามศาสตร์พระราชา” อาจารย์ประดิษฐ์ เวหน “ครีมอาบน้ำมะขาม” อาจารย์สุกัญญา หล่อตระกูล การนำมะขามมาเพิ่มมูลค่าเป็นครีมอาบน้ำ “สร้างสุข ตามศาสตร์พระราชา” อาจารย์โจน จันได เกษตรพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “เกษตรทฤษฎีใหม่ตามศาสตร์พระราชา” ผู้ใหญ่สมศักดิ์ เครือวัลย์ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติสองสลึง และอีกมากมาย ลงทะเบียนเรียนฟรี !!!

ขณะเดียวกันยังมีตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ ผัก ผลไม้ตามฤดูกาล ต้นไม้ พันธุ์ไม้ ผลิตภัณฑ์แปรรูปคุณภาพ ต้นไม้ อาหารเครื่องดื่มพื้นบ้าน จำนวนกว่า 300 บูท ตลอดจนกิจกรรมสีสัน เพลิดเพลิน เกมงานวัดย้อนยุค สัตว์เลี้ยงน่ารักในวิถีเกษตร และชมพิพิธภัณฑ์ในอาคาร สุข สนุก เรียนรู้กับการนำเสนอด้วยระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย ตื่นเต้น สนุกครบรสพร้อมฟังบทเพลงพระราชนิพนธ์ การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน

สำหรับผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ตรงข้าม โรงพยาบาลการุญเวช (นวนคร) ริมถนนพหลโยธิน กม.46-48 จ.ปทุมธานี โทรศัพท์ 0-2529-2212-13 มือถือ 087-359-7171, 094-649-2333 Line ID:@wisdomkingfan ทาง Facebook: พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ

You may also like...