กิจกรรมทำความดี ตามรอยพ่อ
ปันฝันวันหนาว นร.เพชรบุรี

 

ที่โรงเรียนบ้านหนองหงษ์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี นายอลงกรณ์ พลบุตร อดีตรองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ และรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ทำความดี ตามรอยพ่อ กิจกรรม “ปันฝัน วันหนาว สร้างสุขสดใส ใส่ใจสุขภาพน้อง” จัดโดย ชมรมช่างภาพการเมือง นำโดย นายชัยยศ ศิริสวัสดิ์ ประธานชมรมฯ ร่วมกับโครงการสื่อสารนโยบายสาธารณะเพื่อการสร้างเสริมสุขภาวะที่ดี ภายใต้ สสส. ในการนี้ นายสุรชัย วิเศษโสภา นายกสมาคมช่างภาพสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย นายกำพล พิริยะเลิศ ประธานมูลนิธิช่างภาพสื่อมวลชน และนายเหอ โหย่ วฉิน ผู้อำนวยการสำนักงานประธาน บจก.ฟู่ทง กรุ๊ป ร่วมกิจกรรม

โดยกิจกรรมดังกล่าว ได้มีการดำเนินการสร้างที่ล้างหน้าแปรงฟัน พร้อมเครื่องทำน้ำดื่ม และนำชุดนักเรียน ชุดกีฬา เครื่องคอมพิวเตอร์ ตู้ใส่เอกสาร เครื่องตัดหญ้า อุปกรณ์การเรียนต่างๆ รวมทั้งทุนการศึกษา มอบแก่เด็กนักเรียนที่มีฐานะยากจน พร้อมของใช้จำเป็นอื่นๆ ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองหงษ์และโรงเรียนบ้านวังนางนวล จังหวัดเพชรบุรี โดยมีนางมนตรา ผลศรัทธา รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหงษ์ และนางสาวปัณฑารีย์ ศรีสวัสดิ์ รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังนางนวล เป็นผู้รับมอบ ทั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนและการดํารงชีวิตของเด็กๆ ตลอดจนเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่เด็กนักเรียน ให้มีความขยันหมั่นเพียรและตั้งใจศึกษาเล่าเรียนต่อไป

You may also like...