วช.เชิญชมนิทรรศการ
พระบิดาแห่งศาสตร์ 9 แขนง

 

วช. ขอเชิญชมนิทรรศการพระบิดาแห่งศาสตร์ 9 แขนง เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2561 ระหว่างวันที่ 5-9 ธันวาคม 2561 ณ ท้องสนามหลวง โดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการ “พระบิดาแห่งการวิจัยไทย” ขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

 

You may also like...