วช.นำสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมตอบโจทย์
สังคมสูงวัย-คุณภาพชีวิตผู้พิการ

 

พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้เป็นประธานในพิธี Kick Off งาน “Thailand Friendly Design Expo2018” หรือ “มหกรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 3” ซึ่งจัดโดย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชน ในโอกาสนี้ท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้เยี่ยมชมนิทรรศการของวช.ซึ่งร่วมนำเสนอในงานดังกล่าว โดยมี ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ร่วมในพิธีการและให้การต้อนรับ

การจัดงานครั้งนี้มีแนวคิดคือ “Smart Living for All : คุณภาพชีวิตที่นำสมัยเพื่อคนทั้งมวล” เพื่อตอบโจทย์การรองรับสังคมผู้สูงวัย และการส่งเสริมสิทธิความเสมอภาคของคนพิการ

You may also like...