พพ.ติดฉลากประหยัดพลังงาน
142ราย 19 ผลิตภัณฑ์257 ยี่ห้อ

 

พพ. เผยผลความสำเร็จโครงการมอบฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง การันตี 19 ผลิตภัณฑ์ จากยอดผลิตภัณฑ์ที่ผ่านเกณฑ์ค่าประสิทธิภาพขั้นสูงจาก 257 ยี่ห้อ มอบฉลากกว่า 7ล้านใบ เล็งขยายผลเพิ่มผลิตภัณฑ์เข้าโครงการ หลังเดินหน้าแจกฉลากต่อเนื่อง 12 ปี มอบสลากไปกว่า 38 ล้านใบ ประหยัดพลังงานไปแล้วไม่น้อยกว่า 739.14 ktoe (พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อปี) คิดเป็นมูลค่ากว่า 28,000 ล้านบาท

นายยงยุทธ์ สวัสดิสวนีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เปิดเผยว่า  วันนี้พพ.ได้จัดพิธีมอบฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงแก่ผู้ประกอบการ “โครงการส่งเสริมเครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูง และ วัสดุเพื่อการอนุรักษ์พลังงานโดยการติดฉลาก” โดยในปี 2561 พพ.สามารถมอบฉลากจากโครงการดังกล่าวไปแล้ว ทั้งสิ้น 7,655,410 ใบ จากผลิตภัณฑ์ ทั้งหมด 257 ยี่ห้อ ใน 19 กลุ่มผลิตภัณฑ์ของ ผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 142 ราย

ซึ่งถือว่าเป็นโครงการที่ประสบความสำเร็จและเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา สะท้อนให้เห็นถึงว่าฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงจะช่วยเป็นเครื่องการันตีให้กับผู้บริโภคในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ประสิทธิภาพสูง และยังเป็นการส่งเสริมด้านการอนุรักษ์พลังงานของประเทศเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงพลังงาน ภายใต้แผนการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2558-2579

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว ถือเป็นหนึ่งในแผนอนุรักษ์พลังงานในด้านการส่งเสริมเครื่องจักร วัสดุ อุปกรณ์ ประสิทธิภาพสูงที่สามารถประหยัดการใช้พลังงาน โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานที่ พพ. ได้จัดทำขึ้น ซึ่งโครงการดังกล่าวได้เริ่มทำมาตั้งแต่ปี 2550 จนถึงปัจจุบันรวมระยะเวลา 12 ปี มีการดำเนินมอบฉลากไปแล้วทั้งสิ้น จำนวน 38,744,969 ใบ ส่งผลให้เกิดผลประหยัดพลังงานไปแล้วไม่น้อยกว่า 739.14 ktoe (พันตันเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อปี) คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นมากกว่า 28,000 ล้านบาท โดยคิดจากผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 19 ผลิตภัณฑ์

โอกาสนี้นายนที ทับมณี หัวหน้าผู้ตรวจราชการ กระทรวงพลังงานได้เป็นผู้มอบฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง ให้แก่ผู้ประกอบการมากกว่า 100 รายของ 19 ผลิตภัณฑ์  ใน 4 กลุ่ม ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ใช้ในครัวเรือน ผลิตภัณฑ์ใช้ในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ก่อสร้างและกระจกและเครื่องยนต์ทางการเกษตร

สำหรับผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 19 ผลิตภัณฑ์ ประกอบด้วย

1. เตาหุงต้มในครัวเรือนใช้กับก๊าซปิโตรเลียมเหลว 2.เตารังสีอินฟราเรด 3.เตาก๊าซความดันสูง 4.อุปกรณ์ปรับความเร็วรอบมอเตอร์ 5.มอเตอร์เหนี่ยวนำสามเฟส 6.มอเตอร์เหนี่ยวนำเฟสเดียว 7.เครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็กระบายความร้อนด้วยน้ำ 8.เครื่องยนต์แก๊สโซลีนขนาดเล็กระบายความร้อนด้วยอากาศ

9.เครื่องอัดอากาศขนาดเล็กแบบลูกสูบ 10.ปั๊มความร้อน 11.กระจก 12.ฉนวนใยแก้ว 13.สีทาผนังอาคาร 14.ฟิล์มติดกระจก 15.ชิ้นส่วนคอนกรีตมวลเบา 16.กระเบื้องหลังคา 17.เครื่องเชื่อมไฟฟ้า 18.เครื่องดูดควันสำหรับเตาหุงต้ม 19.เครื่องทอดแบบน้ำมันท่วม

คุณเพ็ญนภา โฆสกุล ผู้จัดการฝ่ายขาย-การตลาด บ.ฮาโต้เพ้นท์ (เจ.เค.อาร์.)(ซ้าย)และ 

ดร.จารุรัตน์ ชัยยศบูรณะ รองปธ.กรรมการบริหาร บ.บี.เอ็น.บราเดอร์ จำกัดเครือกลุ่มบริษัทสีเบเยอร์

ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการขยายผลการอนุรักษ์พลังงานในผลิตภัณฑ์ต่างๆเพิ่มขึ้น พพ.อยู่ระหว่างศึกษาความเป็นไปได้ในการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ประเภทใหม่ๆเพิ่มเติมมากขึ้น ที่เกี่ยวข้องกับการใช้พลังงาน ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในบ้านหรืออาคาร อุปกรณ์ในโรงงานหรืองานด้านเกษตรกรรม เพื่อให้ประชาชนและผู้ประกอบการใช้พลังงานอย่างประหยัด และเกิดการส่งเสริมการใช้ฉลากประสิทธิภาพสูงอย่างแพร่หลาย

คุณพิมพา ชลาลัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท วีคูล กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด หนึ่งในผู้เข้ารับมอบฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูงในกลุ่มผลิตภัณฑ์ “ฟิล์มติดกระจก” กล่าวว่า  ทางบริษัทวีคูลได้เข้าร่วม“โครงการส่งเสริมเครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูง และ วัสดุเพื่อการอนุรักษ์พลังงานโดยการติดฉลาก” เป็นปีที่2 เพราะผู้บริโภคส่วนใหญ่ไม่ทราบว่า ฟิล์มติดกระจก เป็นผลิตภัณฑ์เบอร์ 5 ได้อย่างไร

ทั้งนี้หลังจากเข้าร่วมในปี 2560  เป็นปีแรกแล้วมีการเผยแพร่ข่าวสารออกไป ทำให้ผู้บริโภคเข้าใจและรับรู้เพิ่มขึ้นว่า ฟิล์มติดกระจกรถยนต์หรืออาคารสามารถช่วยประหยัดพลังงานได้ และส่งผลให้ยอดขายฟิล์มติดกระจกของบริษัทในปี 2560 ที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นระหว่าง 5-10%

“ฟิล์มติดกระจกหรืออาคารช่วยลดการใช้พลังงานได้  เพราะช่วยป้องกันความร้อนเข้ามาภายในได้มากถึง 98%  โครงการนี้เป็นโครงการที่ดี ทำให้ผู้บริโภครู้จักเลือกซื้อสินค้าที่มีประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงาน ปีหน้าจะเข้าร่วมอีกอย่างแน่นอน”

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ได้รับฉลากประหยัดพลังงานอื่น ๆ ที่นำมาจัดแสดง

 

 

You may also like...