ปฏิทินข่าว..ศิริราชให้ความรู้ฟรี
ประชุม102 ปีอายุรศาสตร์ศิริราช

โรงพยาบาลศิริราช จัดบรรยายให้ความรู้แก่ประชาชน โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย #เรื่อง โรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30-15.30 น. ณ ห้องประชุม 7009 ตึกสยามินทร์ ชั้น 7 รพ.ศิริราช  สอบถามเพิ่มเติม งานการพยาบาลอายุรศาสตร์และจิตเวชศาสตร์ โทร. 0 2419 78050 2419 7700,  0 2419 9197  #เรื่อง การดูแลไต นั้นสำคัญ ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 7009 ตึกสยามินทร์ชั้น 7 รพ.ศิริราช สอบถามเพิ่มเติม หน่วยพยาบาลด้านป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพ โทร. 0 2419741902419 8990

 #อายุรแพทย์ศิริราชพบประชาชน 2562  ร่วมงาน (ฟรี)

ในโอกาส 102 ปี ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดลจัดงาน อายุรแพทย์    ศิริราชพบประชาชน 2562” ในวันที่ 14  กุมภาพันธ์  2562  เวลา 08.30-15.00 น. ณ ศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี รพ.ศิริราช  เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพเพื่อป้องกันโรค ตลอดจนการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ และสามารถนำความรู้ความเข้าใจที่ได้รับไปใช้ในการดูแลตนเองเบื้องต้นได้

ภายในงานมีนิทรรศการ และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญร่วมเสวนาให้ความรู้และตอบข้อซักถาม #เวลา 09.00 น.เรื่อง มาราธอนเปลี่ยนชีวิต” #เวลา 09.40 น. เรื่อง อดีตหุ่นพัง ปัจจุบันปังเวอร์”  #เวลา 10.10 น. เรื่อง สูงแต่วัย กายใจยังฟิต” #เวลา 10.50 น. เรื่อง จะฟิตทั้งที ต้องมี Gadgets”  #เวลา 11.30 น. เรื่อง ปวดข้อซ่อมได้” จึงขอเชิญชวนประชาชนและผู้สนใจทั่วไป ตลอดจนญาติผู้ป่วยร่วมงานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สำรองที่นั่งหรือสอบถามเพิ่มเติม  โทร. 0 2419 7767-9 ต่อ 109 

อีกทั้งยังจัด การประชุมวิชาการ  102 ปี อายุรศาสตร์ศิริราช” (Siriraj Medicine 102nd Consensus & Controversies in Medicine) เพื่อให้แพทย์ได้แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ถกปัญหา พัฒนาทักษะทางด้านอายุรศาสตร์ ทำให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงานจริงในการรักษาผู้ป่วยที่เหมาะสม ทันสมัย ระหว่างวันที่ 12-15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อาคารศรีสวรินทิรา รพ.ศิริราช 

ขอเชิญแพทย์ผู้สนใจลงทะเบียนได้ที่ www.sirirajconference.com สอบถามเพิ่มเติม หน่วยวิจัยวิชาการ ภาควิชาอายุรศาสตร์ โทร. 0 2419 7767-9 ต่อ 108,0 2419 8801 (สีรนุช  ยืนประโคน)

You may also like...