กรมอนามัยร่วมเขตจตุจักร-ชุมชน
จัดหน่วยแพทย์ดูแลให้ความรู้ “ฝุ่น”

 

กรมอนามัยร่วมกับสำนักงานเขตจตุจักร ชุมชนประดิษฐ์โทรการ ได้จัดหน่วยแพทย์ดูแลประชาชนและรณรงค์ให้ความรู้ ในการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่น PM 2.แก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยงในเขตดินแดงและจตุจักร พร้อมทั้งแจกหน้ากากอนามัย หน้ากากN95 และแผ่นพับ ทั้งนี้ จากการประเมินพบว่า ประชาชนให้ความสนใจและมีความเข้าใจในการปฏิบัติตนป้องกันฝุ่นละอองเพิ่มขึ้น ร้อยละ 90 โดยในวันพรุ่งนี้ (10 กุมภาพันธ์ 2562) กรมอนามัยและกองควบคุมโรคติดต่อ กรุงเทพมหานคร จะออกหน่วยแพทย์และสาธารณสุขดูแลประชาชนใน 3 เขต ได้แก่ ภาษีเจริญ ห้วยขวาง และปทุมวัน

สำหรับสถานการณ์ ฝุ่นละอองขนาดเล็กPM2.5 วันนี้  กรมควบคุมมลพิษ และกองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง กทม. เปิดเผยช่วงเช้าว่า

1. กรุงเทพมหานคร : ไม่มีสถานีที่มีค่า PM2.5 เกินมาตรฐาน

2. ปริมณฑล : ไม่มีสถานีที่มีค่า PM2.5 เกินมาตรฐาน
ข้อแนะนำประจำวัน

1. ประชาชนสามารถทำกิจกรรมได้ตามปกติ

2. ประชาชนกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ เด็กเล็ก หญิงตั้งครรภ์ ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคหอบหืด ภูมิแพ้ โรคหัวใจ หากมีอาการผิดปกติ ให้รีบไปพบแพทย์

3. คำแนะนำเพิ่มเติมเว็บไซต์กรมอนามัย กรมควบคุมมลพิษ หรือสายด่วนกรมควบคุมโรค 1422 ด้วยความปรารถนาดีจากกระทรวงสาธารณสุข

You may also like...