“Airbnb” โชว์เจ้าของที่พักหญิง
ทรงอิทธิพลในดิจิทัล ทัวริสซึ่มไทย

 

“Airbnb”  ฉลองให้กับชุมชนผู้หญิงทั่วโลก เนื่องในโอกาส “วันสตรีสากลปี 2562” จัดเสวนา “บทบาทของผู้หญิง กับการเติบโตของการท่องเที่ยวไทย”  ณ อาคารเอเชียเซ็นเตอร์ (สาทร) เผยผู้หญิงเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จในด้านการเงิน อาชีพ และพลังทางสังคมผ่านการเป็นผู้ประกอบการในดิจิทัล ทัวริสซึ่ม สำหรับตลาดประเทศไทย Airbnb   ข้อมูลปี 2561  พบ เจ้าของที่พักหญิงสร้างรายได้รวม 2.8 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 45% เมื่อเทียบกับปี 2560 ที่ผ่านมา จำนวนเจ้าของที่พักหญิงมีการเติบโตกว่า 22%  กทม.โตมากสุดถึง 53.7% และได้ต้อนรับผู้เข้าพักเป็นจำนวนมากกว่า 775,000  คน

คุณมิช โกห์ (Ms. Mich Goh) หัวหน้าฝ่ายนโยบายสาธารณะ ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเชียงใต้ Airbnb กล่าวว่า จากข้อมูลขององค์กรการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ (UNWTO) พบว่า มีผู้หญิงจำนวนมากกว่า 50% ของแรงงานในภาคการท่องเที่ยวในหลายๆ ประเทศ ทาง Airbnb จึงร่วมมือกับผู้นำในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจัดเสวนา ภายใต้หัวข้อ “บทบาทของผู้หญิง กับการเติบโตของการท่องเที่ยวไทย”  เพื่อเป็นการแสดงความมุ่งมั่นในการส่งเสริมผู้ประกอบการที่เป็นผู้หญิงและชุมชนคนไทยในท้องถิ่น ในโอกาสวันสตรีสากล  โดยมีผู้หญิงที่ทรงพลังและมีบทบาทส่งเสริมการท่องเที่ยวของไทยที่มาร่วมวงเสวนาด้วย รวมถึง ผศ. ดร. จุฑามาศ วิศาลสิงห์ ประธานบริหารสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก-ประเทศไทย (PATA Thailand Chapter) กรรมการบริหารและผู้ทรงคุณวุฒิด้านการท่องเที่ยว บริษัท Perfect Link Consulting Group , คุณตติยา อุตรธิยางค์ Airbnb Superhost และ ทันตแพทย์หญิงนภัสพร ชำนาญสิทธิ์ นักเดินทางและผู้หญิงไทยคนแรกที่พิชิตยอดเขาเอเวอร์เรส

ทั้งนี้คุณมิช โกห์ชี้ว่า  สิ่งหนึ่งที่มีบทบาทช่วยขับเคลื่อน ได้แก่  “เทคโนโลยี”  ในปัจจุบัน  ที่เปิดโอกาสมากมายให้กับผู้ประกอบการที่พักหญิง ผู้ซึ่งหลงใหลในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสร้างสรรค์  โดยในระดับโลกนั้น เจ้าของที่พักหญิงกำลังกลายเป็นผู้นำใน Airbnb  โดยเจ้าของที่พักหญิงที่คอยขับเคลื่อนชุมชนของ Airbnb สร้างรายได้เกือบ 32,000 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ ตั้งแต่บริษัทได้เริ่มก่อตั้ง  เฉพาะในปี 2561 เพียงปีเดียว เจ้าของที่พักหญิงใน Airbnb สร้างรายได้รวม 12,000 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ

ขณะเดียวกันผู้หญิงยังเป็นผู้นำในการสร้างประสบการณ์การเดินทางที่น่าจดจำให้แก่ผู้เข้าพักจากทั่วโลก โดยในประเทศนิวซีแลนด์ จำนวนเจ้าของที่พักหญิงมีสัดส่วนถึง 64% ของชุมชนเจ้าของที่พักใน Airbnb Home และในฟิลิปปินส์มีจำนวนสูงเกือบ 60%

นอกจากนี้โอกาสที่มีอยู่บนแพลตฟอร์มของ Airbnb ที่นอกเหนือไปจากการให้เช่าที่พัก คือ Airbnb Experiences ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร และมีการรังสรรค์โดยผู้เชี่ยวชาญที่เป็นคนในท้องถิ่น ซึ่งพบว่า จำนวนผู้มอบประสบการณ์ที่เป็นผู้หญิงที่เมืองมิลานมีสัดส่วนที่สูงเกือบ 60%  ขณะที่เจ้าของที่พักหญิงยังมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นในตลาดเกิดใหม่หลายๆ แห่ง เช่น ในปารากวัยและปากีสถาน จำนวนเจ้าของที่พักหญิงบนแพลตฟอร์มเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าจากปีพ.ศ.2560 ถึง ปีพ.ศ.2561

จนกล่าวได้ว่า  Airbnb Experience ช่วยสร้างการมีส่วนร่วมในท้องถิ่นในแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนด้วยจำนวนกิจกรรมกว่า 15,000 รายการ ดูแลด้วยเจ้าของกิจกรรมประสบการณ์ในกว่า 1,000 แห่งทั่วโลก

สำหรับในประเทศไทย เจ้าของที่พักผู้หญิงสามารถสร้างรายได้ถึง 53% จากชุมชนเจ้าของที่พัก Airbnb ในไทย ซึ่งรายได้เฉลี่ยต่อปีสำหรับเจ้าของที่พักหญิงคือ 78,000 บาท

ผศ. ดร. จุฑามาศ วิศาลสิงห์  ประธานPATA Thailand Chapter

ในด้าน Airbnb Experiences ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครของท้องถิ่น  ก็มีเอกลักษณ์เฉพาะของประเทศไทย  มีการเติบโตอย่างรวดเร็วของผู้มอบประสบการณ์ Airbnb Experiences ในประเทศไทย ทำให้มีจำนวนของผู้หญิงที่เป็นผู้ประกอบการท่องเที่ยวมากขึ้นและได้แบ่งปันความหลงใหลและทักษะต่างๆ ของตนเอง ซึ่งจากจำนวนผู้มอบประสบการณ์ทั้งหมดที่มีอยู่บนแพลตฟอร์ม 60% คือ ผู้หญิงที่อยู่ในกรุงเทพฯ นับว่ามีอัตราการเติบโตเร็วที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และมีการเติบโตใกล้เคียงกับมิลาน

“เราตื่นเต้นที่ได้เห็นว่า ปี 2561 เพียงปีเดียว ผู้หญิงทั่วโลกสร้างรายได้ถึง 38,100 ล้านบาท ผ่านแพลตฟอร์มของ Airbnb และยังมีจำนวนมากกว่าครึ่งจากจำนวนตัวแทนทั้งหมดของชุมชน Airbnb ระดับโลก ผู้หญิงในชุมชน Airbnb มีความเป็นผู้ประกอบการและมีความหลงใหล ได้ใช้ Airbnb เป็นแพลตฟอร์มในการสร้างรายได้เสริม และนำเสนอการท่องเที่ยวในท้องถิ่นด้วยวิถีที่เป็นเอกลักษณ์และมีความแท้จริง  โดย Airbnb Experience ช่วยสร้างการมีส่วนร่วมในท้องถิ่นด้วยจำนวนกิจกรรมกว่า 15,000 รายการ ดูแลด้วยเจ้าของกิจกรรมประสบการณ์ในกว่า 1,000 แห่งทั่วโลก”    

ขณะเดียวคุณมิช โกห์ ยังชี้ให้เห็นถึงเทรนด์การเติบโตของผู้ประกอบการที่พักผู้หญิงที่มีการขยายตัวจากในตัวเมืองหลักไปยังเมืองรอง และจังหวัดชนบทในประเทศไทยเพิ่มขึ้น  โดยข้อมูลของ Airbnb สะท้อนให้เห็นถึงการเติบโตของผู้หญิงที่ให้เช่าที่พักในทั้งเมืองหลักและเมืองรอง  ที่การเข้าถึงของเทคโนโลยีได้ช่วยกระตุ้นให้ผู้หญิงมีส่วนร่วมในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมากขึ้น

ข้อมูลใหม่ยังแสดงให้เห็นว่า การให้เช่าที่พักกับ Airbnb ทำให้ผู้หญิงในท้องถิ่นมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและมีความเป็นอิสระมากขึ้น ด้วยการสร้างแพลตฟอร์มออนไลน์อย่างไร้รอยต่อ  ช่วยให้เกิดการเชื่อมต่อแบบออฟไลน์ได้อย่างมหัศจรรย์

ในเวลานี้ทาง Airbnb ยังกำลังทำให้ดิจิทัล ทัวริสซึ่มมีความยั่งยืนและหลากหลายมากขึ้น ด้วยการเริ่มต้นจากความร่วมมือกับกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย โดยในปีที่ผ่านมา Airbnb ได้ร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น, Airbnb Superhost และผู้นำในชุมชน ในการฝึกอบรมและจัดเตรียมให้เจ้าของที่พักท้องถิ่นในไทยมีทักษะในด้านการให้บริการและทักษะด้านดิจิทัลซึ่งเป็นหัวใจหลักในการเชื่อมโยงเครือข่าย

ซึ่งจะช่วยเพิ่มความสะดวกสบาย เพิ่มโอกาสให้นักท่องเที่ยวเข้าถึงและสัมผัสที่พัก แหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมที่โดดเด่น หลากหลาย เป็นเอกลักษณ์ อันจะช่วย ส่งเสริม สนับสนุนให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทย เติบโตไปได้อย่างยั่งยืน และทำให้จำนวนเจ้าของที่พัก โดยเฉพาะของผู้หญิง  เติบโตไปด้วยพร้อม ๆกัน …

สำหรับในต่างประเทศ Airbnb  ยังทำงานร่วมกับองค์กรต่างๆ เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการหญิงจากทั่วโลกด้วยเช่นกัน  อย่างในประเทศอินเดีย Airbnb  ทำงานร่วมกับ สมาคมสตรีผู้ประกอบอาชีพส่วนตัวแห่งประเทศอินเดีย   ซึ่งเป็นหนึ่งในสหภาพแรงงานหญิงใหญ่ที่สุดในประเทศ มีบทบาทในการส่งเสริมคุณภาพความเป็นอยู่ในชนบทของสตรี อีกทั้งร่วมมือกับ Open Africa  เพื่อเสริมสร้างความสามารถให้กับผู้หญิงจากพื้นที่ชนบททั่วชายฝั่งตะวันตกผ่านการให้เช่าที่พัก..

อนึ่ง Airbnb  ถือกำเนิดขึ้นในปี 2551 โดยภารกิจของ Airbnb มุ่งมั่นในการสร้างสรรค์โลกที่ผู้คนสามารถเข้าถึงได้ผ่านการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ นั่นคือการเข้าถึงชุมชน, ความเป็นขนานแท้, มีความหลากหลาย, ครอบคลุมทุกกลุ่ม และมีความยั่งยืน Airbnb ได้ใช้เทคโนโลยีที่เป็นเอกลักษณ์ช่วยเสริมความแข็งแกร่งในเชิงเศรษฐกิจให้กับผู้คนหลายล้านคนทั่วโลก สามารถปลดพันธนาการด้วยการหันมาใช้พื้นที่เหลือว่าง ใช้ความหลงใหล และพรสวรรค์ แปรเปลี่ยนเป็นรายได้ และก้าวสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจด้านการบริการ

กระทั่งปัจจุบัน   Airbnb มีที่พักอันเป็นเอกลักษณ์มากกว่า 5 ล้านแห่งตั้งอยู่ใน 81,000 เมืองในกว่า 191 ประเทศทั่วโลก

 

 

 

You may also like...