Author: ThinSiam DotCom

สกว.คว้ารางวัลผลดำเนินงานทุนหมุนเวียนดีเด่น

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานในงานมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี 2556 และ 2557 ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ถ.แจ้งวัฒนะ ซึ่งจัดโดยกรมบัญชีกลาง กระทรวงก …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

วท.จัดงานยกย่องนักวิจัยไทย สร้างงานวิจัยเพื่อส่วนรวม

คว้า “รางวัลASEAN Science and Technology Awards 2557” นายสมชาย เทียมบุญประเสิรฐ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานแถลงข่าวการได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่นระดับอาเซียน เพื่ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

กระตุ้นวิจัยนาฏกรรมหลากหลายมิติ

นายกฤษณ์ธวัช นพนาคีพงษ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งขาติ(วช.) เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ เรื่อง แนวทางการวิจัยนาฏกรรม ณ ห้องจูปิเตอร์ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่นในวันเสาร์(6ก.ย.)และเปิดเผย …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

ทารก 1 ใน 3 ป่วย “โรคหัวใจผิดปกติแต่กำเนิด”

“โรคหัวใจ” หรือ “โรคหลอดเลือดหัวใจ” เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตเป็นอันดับต้น ๆ อีกอย่างหนึ่งและมีแนวโน้มจะคร่าชีวิตชาวโลกเพิ่มขึ้น ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจประเภทใดล้วนอันตราย จำเป็นต้องตรวจพบอย่างรวด …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

ค้าปลีกฟื้นตัว ….แต่ไม่ทั่วถึง

ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจทีเอ็มบี หรือ TMB Analytics มองค้าปลีกฟื้นตัวได้ต่อเนื่อง หลังได้แรงหนุนบางส่วนจากมาตรการกระตุ้นการอุปโภคบริโภคของภาครัฐ แต่ฟื้นไม่พร้อมกันในแต่ละหมวด ทั้งนี้การบริโภคภาคเอกชนในป …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

ศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ จัดกิจกรรม “อาสาสมัครใจ บริจาคโลหิต ครั้งที่3”

ศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ จัดกิจกรรม “อาสาสมัครใจ บริจาคโลหิต ครั้งที่3” ร่วมกับบริษัทจีเอ็มเอ็ม ไท หับ จำกัด(จีทีเอช) และบริษัทนาดาว บางกอก จำกัด รณรงค์ให้ผู้สนใจทั่วไปและบุคลากรของโรงพยาบาล ร่วมเป็นอ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

ปส. จับมือไอเออีเอ เสริมความรู้บุคลากรภูมิภาคเอเชีย 8-12 ก.ย.

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ(ปส.)กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นเจ้าภาพร่วม IAEA อบรมระดับภูมิภาคให้ความรู้บุคลากรในภูมิภาคเอเชีย 17 ประเทศ หวังให้แต่ละประเทศเข้าใจแนวทางการป้องกันทางกายภาพของวัสดุนิว …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

นักวิจัยไบโอเทค คว้ารางวัล The ASEAN Meritorious Service Award

ดร. ธีรยุทธ ตู้จินดา นักวิจัยอาวุโส ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) และรองผู้อำนวยการ หน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว ซึ่งเป็นหน่วยวิจัยร่วมระหว่างไบโอเทค และมหาวิทยาล …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

มอบรางวัลนักวิจัยใช้สัตว์ทดลอง-พนักงานเลี้ยงสัตว์ทดลอง

นางสาวสุกัญญา ธีระกูรณ์เลิศ รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) เป็นประธานมอบรางวัล นักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่นที่ใข้สัตว์ทดลองและพนักงานเลี้ยงสัตว์ทดลองดีเด่น ประจำปี 2557 ณ ห้องแกรนด์รัชดา โรงแรมเจ้ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]