Category: การศึกษา-วิทย์-เทคโนฯ

“กระติบไฟฟ้า”ฝีมือเด็กไทย
คว้า5 รางวัลจากเวทีไต้หวัน

Print Friendly, PDF & Email

กระติบไฟฟ้า  ผลงานเยาวชนกลุ่มกระติบไฟฟ้า จาก ร.ร.อุบลรัตน์พิทยาคม จ.ขอนแก่น มีอาจารย์มหาวิทยาลัยเป็นที่ปรึกษา ช่วยให้นึ่งข้าวเหนียวขนาด 500-800 กรัมให้สุกพร้อมรับประทานได้ภายใน 15-20 นาที สามารถเคลื่อ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

สกว.จับมือกต.ใช้การทูต
ส่งเสริมวิจัย-พัฒนาร่วม

Print Friendly, PDF & Email

สกว.และ กต. จับมือกันใช้การทูตเชิงวิทยาศาสตร์และเชิงสร้างสรรค์ขับเคลื่อนความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรและอาหารเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทย โดยเฉพาะความมั่นคงด้านอาหาร เพื่อรับมื …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

ซินโครตรอนเปิดรับอาเซียน
จัดอบรมแสง”AWPX 2014″

Print Friendly, PDF & Email

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดบ้านรับอาเซียนร่วมสัมผัสเทคโนโลยีแสงขั้นสูง จัดใหญ่.!!.. อบรมเชิงปฏิบัติการระดับอาเซียน “ASEAN Workshop on Protein Crys …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

นักวิจัยไทยสร้างชื่อไต้หวัน
กวาด5ทองเกือบ60รางวัล

Print Friendly, PDF & Email

ศาสตราจารย์นายแพทย์สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรรมการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานการแถลงข่าว การนำผลงานประดิษฐ์คิดค้นของนักวิจัยและนักประดิษฐ์ไทยที่เข้าร่วมประกวดในงาน The 10th Taipei Inter …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

สวทช.ร่วมกลุ่มบ.สมบูรณ์
พัฒนาวิจัยยานยนต์-เกษตร

Print Friendly, PDF & Email

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ลงนามความร่วมมือการพัฒนาขีดความสามารถการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

มหกรรมตรวจดิน คลินิกดิน
“ปุ๋ยสั่งตัด”บ้านหลวงสระบุรี

Print Friendly, PDF & Email

วช.สนับสนุนโครงการคลินิกดิน “ปุ๋ยสั่งตัด” ที่จุดเดียวแบบเบ็ดเสร็จ ขยายผลการวิจัย “ปุ๋ยสั่งตัด” สู่การใช้ประโยชน์แก่เกษตรกรได้เรียนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาลดต้นทุนในการผลิต เป็นจุดเริ่มต้นพึ่งพาตนเอง เป็นแน …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

สวทช. จัดค่ายส่งเสริมอาชีพ
ด้านวิทย์-เทคโนฯ 5 สาขาฟรี

Print Friendly, PDF & Email

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สมัครเข้าร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการ “ค่าย AI the Series&# …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

รางวัลประกวด”Mascotวว.”
อัตลักษณ์สร้างสุขสังคมไทย

Print Friendly, PDF & Email

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกาศผลและมอบรางวัลชนะเลิศ/รองชนะเลิศการประกวดออกแบบ Mascot  สัญลักษณ์ วว. หวังใช้เป็นสัญลักษณ์และสื่อกลางในการเล่ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

48%หนุนนร.ตีกันเข้าค่าย
ขัดเกลาจิตใจทำประโยชน์

Print Friendly, PDF & Email

สำนักวิจัยสยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ระดับอุดมศึกษาสำรวจความคิดเห็นต่อปัญหานักเรียนตีกันของกลุ่มวัยรุ่นไทยในเขตกรุงเทพและปริมณฑล พบพบป้ายรถเมล์ ห้างฯ จุดจอดรถสาธารณะที่นัดตีก …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

ม.มหิดลติด 1ใน10ม.เอเชีย
เลิศวิทย์ชีวภาพ-การแพทย์

Print Friendly, PDF & Email

ม.มหิดล ติด 1 ใน 10 มหาวิทยาลัยในเอเชียที่ดีที่สุดด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพและการแพทย์ จากผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกล่าสุดปี 2014 โดย QS (Quacquarelli Symonds) อยู่ในอันดับที่ 10 ของมหาวิทยาลัยในเอเชียท …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]