Category: การศึกษา-วิทย์-เทคโนฯ

วช. ขยายผลวิจัยสู่ท้องถิ่น
ตั้งศูนย์วิจัยชุมชนผ้าย้อมคราม

Print Friendly, PDF & Email

  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดตัว “ศูนย์วิจัยชุมชนผ้าย้อมครามสุขภาพ” เพื่อขับเคลื่อนงานวิจัยให้มีการนำไปใช้แก้ปัญหาและพัฒนาชุมชน วันที่ 4 มกราคม 2562 ณ บ้านดอนกอย อำเภอพรรณนานิคม จั …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

พาส่อง 4 นวัตกรรรมเด่น
วิศวะฯ ธรรมศาสตร์ ปี 2561

Print Friendly, PDF & Email

  ในยุคที่เทคโนโลยีเป็นตัวกำหนดศักยภาพการแข่งขัน กลไกการพัฒนาองค์ความรู้ จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยผลักดันให้เกิดเทคโนโลยีใหม่ๆ ซึ่งตลอดปี 2561  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือ TSE (Tha …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

ทปอ.เปิด5ทักษะเด็กไทยปี2019
สู่เยาวชนคุณภาพเพื่ออนาคต

Print Friendly, PDF & Email

  เด็กๆ ที่กำลังเติบโตท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงทางสังคมในปัจจุบัน ย่อมได้รับอิทธิพลสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัว ซึ่งมีส่วนสำคัญในการหล่อหลอมให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคต ดังนั้น การพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมน …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

JUMC NOW เชิญผู้บริหารร่วมคก.
รับฟังลับคมความคิดใหม่ๆ

Print Friendly, PDF & Email

  สมาคมนิสิตเก่าเอ็มบีเอ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ นำโดยคุณโตสิต วิสาลเสสถ์ ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการโครงการ JUMC NOW ขอมอบของขวัญรับปีใหม่ เชิญผู้บริหารทุกท่าน มาเปิดคลังสมองรับปีหมูดิจิทั …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

“ดีป้า” สร้างกำลังคนพันธุ์ดิจิทัล
หวังรองรับ EEC- Thailand 4.0

Print Friendly, PDF & Email

  นโยบาย Thailand 4.0 กลไกหนึ่งที่สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต (new engine of growth) คือ การพัฒนา 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ซึ่งประกอบด้วยการต่อยอด 5 อุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ (First S-Cu …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

วว.ผ่านรับรองมาตรฐานนานาชาติ
พร้อมหนุนผู้ประกอบการไทย

Print Friendly, PDF & Email

  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)   กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดย ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร (ศนส.) ยกระดับขีดความสามารถงานบริการ ทดสอบ ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม  ยา …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

วว. โชว์ผลดำเนินงานหนุนวทน.1 ปี
สร้างมูลค่าเพิ่มเศรษฐกิจไทย2พันล.

Print Friendly, PDF & Email

  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เผยผลการประเมินผลลัพธ์/ผลกระทบเชิงเศรษฐกิจสังคม  โดย ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ระ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

อ.จุฬาฯ-มจธ.คว้านักวิจัยแกนนำ61
รับงบวิจัยขนาดใหญ่20ล้านบาท

Print Friendly, PDF & Email

  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ประกาศผู้ได้รับรางวัล “นักวิจัยแกนนำ ประจำปี 2561”  ได้แก่ ศ.ดร.นพ.อภิวัฒน์ มุทิรางกูร คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ จา …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

วช.โชว์นักวิจัยไทยไม่แพ้ใคร
สร้างชื่อในเวทีนานาชาติ

Print Friendly, PDF & Email

  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดยิ่งใหญ่โชว์  “การนำผลงานวิจัย และสิ่งประดิษฐ์ไทยร่วมประกวดและจัดแสดงนิทรรศการในเวทีนานาชาติ” ในวันที่ 21 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมมัฆวานรังสรรค์ ชั้น 3 …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

วช. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมงานวิจัย
พัฒนาชุมชนสีเขียว บางเหรียง

Print Friendly, PDF & Email

  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) นำโดย ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการใช้ประโยชน์ โครงการ “การพัฒนาชุมชนสี …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]