Category: การศึกษา-วิทย์-เทคโนฯ

กองทัพบก-วช.ร่วมขยายงานวิจัย
ใช้งานพื้นที่ชุมชน ตามมติครม.

Print Friendly, PDF & Email

  กองทัพบกและสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) ร่วมมอบของขวัญปีใหม่ปีพ.ศ.2562 ตามมติคณะรัฐมนตรีแก่ประชาชน ภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างกองทัพบก และ วช. : พอเพียงเพิ่มพลังชุมชน มั่นคงด้วยวิจั …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

วช.จัดสัมมนาวิชาการไทย-อินเดีย
หัวข้อ “โอกาสที่ยังมิได้สำรวจ”

Print Friendly, PDF & Email

  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดการสัมมนาวิชาการระหว่างไทย – อินเดีย ครั้งที่ 13 ในหัวข้อเรื่อง โอกาสที่ยังมิได้สำรวจของไทยและอินเดีย (The 13 th NRCT – ICSSR Joint Seminar …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

วช.นำสื่อมวลชนเยี่ยมชมงานวิจัย
ไทยไร้หมอกควัน เชียงใหม่

Print Friendly, PDF & Email

  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) นำสื่อมวลชนลงพื้นที่ดูงานวิจัย “ประเทศไทยไร้หมอกควัน : HAZE FREE THAILAND” ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ศาสตราจารย …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

ทบ.-วช.ขยายผลงานวิจัยสู่ชุมชน
ตามมติครม. ณ ศูนย์เรียนรู้ มทบ. 24

Print Friendly, PDF & Email

  จากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 มีมติให้กองทัพบกและสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) มอบของขวัญปีใหม่ ปีพ.ศ.2562 แก่ประชาชน โดยการขยายผลองค์ความรู้จากงานวิจัยและนวัตกรรม ส …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

วช.บ่มเพาะนักประดิษฐ์อุดมศึกษา
สร้างเยาวชนนักวิจัยนักประดิษฐ์

Print Friendly, PDF & Email

  วช.บ่มเพาะนักประดิษฐ์สายอุดมศึกษา เพื่อสร้างเยาวชนนักวิจัยนักประดิษฐ์คุณภาพ  ปีนี้จัด2 ครั้ง ครั้งแรก3-6 ก.พ. ครั้งสองจัด7-9เม.ย. ให้นิสิต นักศึกษา ได้รับความรู้ ทักษะและเทคนิค การพัฒนานวัตกรรม …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

“60 ปี วช.” จัดยิ่งใหญ่
งานวันนักประดิษฐ์ปี2562

Print Friendly, PDF & Email

  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (ช.) ในฐานะเลขานุร่วมการสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติร่วมกับหน่วยงานในระบบวิจัยและเครือข่ายพันธมิตร มหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย จัดงาน “วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2 …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

วว.ร่วมพพ. เพิ่มผลผลิต
เอทานอลจากกากน้ำตาล

Print Friendly, PDF & Email

  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ            กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เผยผลสำเร็จการดำเนินงาน “โครง …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

ปส. ผนึกองค์กรท้องถิ่น
เสริมความรู้นิวเคลียร์ภาคเหนือ

Print Friendly, PDF & Email

  สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) โดย ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค (ศปส.) ร่วมกับ อบจ.เชียงราย และศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทย์ ภาคเหนือ จัดอบรมสร้างความรู้ความตระหนักด้านนิวเคลียร์และรังสี มุ่งเป้าเ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

วช.จัดทัพโชว์กว่า1,500 ผลงาน
งาน “วันนักประดิษฐ์ปี62” ไบเทค

Print Friendly, PDF & Email

  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในฐานะเลขานุการร่วมสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ประกาศความพร้อมจัดงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2562 ในวันที่ 31 มกราคม 2562  ณ ห้อง MR 211 – 213 …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

นาโนเทค สวทช.– iCONM–ม.โตเกียว
ถกร่วมมือเวชศาสตร์นาโนแบบแม่นยำ

Print Friendly, PDF & Email

  นาโนเทค สวทช. พร้อมด้วยศูนย์นวัตกรรมเวชศาสตร์นาโน (iCONM)และมหาวิทยาลัยโตเกียว ร่วมกันจัดประชุมความร่วมมือด้านเวชศาสตร์นาโนแบบแม่นยำ (Precision Nanomedicine) ครั้งที่ 1 ณ ประเทศญี่ปุ่น เพื่อร่ว …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]