Category: การศึกษา-วิทย์-เทคโนฯ

ปส.ร่วมม.เกษตรฯลุยสถานี
ตรวจนิวไคลด์กัมมันตรังสีRN65

Print Friendly, PDF & Email

  นางรัชดา เหมปฐวี รองเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ และคณะ เข้าร่วมประชุมกับ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณะ ได้แก่ รศ.ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

สถาบันออกแบบอนาคตฯเสนอ
ยกระดับอาชีวศึกษายกระดับประเทศ

Print Friendly, PDF & Email

  สถาบันออกแบบอนาคตประเทศไทยเสนอนโยบายสาธารณะให้รัฐบาลยกระดับคุณภาพอาชีวศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม ปรับหลักสูตร ลงทุนในเครื่องจักร และอุปกรณ์ที่ทันสมัย โดยรัฐบาลจำเป็นต้องสนับสนุนงบประมาณเพิ่มอีกปีละ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

ฉลอง 20 ปี มาตรฐานฮาลาลไทย
“Thailand Halal Assembly 2018”

Print Friendly, PDF & Email

  ฉลองครบรอบ 20 ปี มาตรฐานฮาลาลไทย ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศวฮ.) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย  (สมฮท.) จัดการประชุมวิช …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

“สวทช.” ชูกลยุทธ์ 6-6-10
ติดปีกอุตสาหกรรมไทยสู่เวทีโลก

Print Friendly, PDF & Email

  ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) นำทัพผู้บริหาร ประกอบด้วย ดร.จุลเทพ ขจรไชยกูล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) ดร.เ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

“วช.” ผนึกกำลัง “กองทัพบก”
เพิ่มพลังชุมชนด้วยวิจัย-นวัตกรรม

Print Friendly, PDF & Email

  รัฐบาลได้ให้ความสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศด้วยฐานความรู้ด้านการวิจัยและนวัตกรรม ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่มุ่งหวังให้ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

วว.หนุนยกระดับผู้ประกอบการไทย
เปิดเครื่องหมายรับรองมาตรฐานฯ

Print Friendly, PDF & Email

  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงานเปิดตัวเครื่องหมายการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์และบริการของ วว. พร้อมลงนามความร่วมมือด้านการรับรองผลิตภัณฑ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

ไทยร่วมCOP24 หนุนพลังเยาวชน
ขับเคลื่อนแก้ภูมิอากาศเปลี่ยน

Print Friendly, PDF & Email

  การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 24 หรือ COP24 เริ่มขึ้นระหว่างวันที่ 2 – 14 ธันวาคม 2561  ณ เมืองคาโตวีตเซ สาธารณรัฐโปแลนด์ เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่าง …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

เอ็มเทค สวทช. จับมือ พพ.
นำร่องใช้น้ำมัน B10 ภาคขนส่ง

Print Friendly, PDF & Email

  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังง …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

“Muse Pass Season 7”
บัตรเดียวเที่ยว 55 พิพิธภัณฑ์

Print Friendly, PDF & Email

  สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม) เปิดตัว “บัตรท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ มิวส์พาส ซีซั่น 7” ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Passion of The Muse Journey เที่ยวสนุก ได้เรียนรู้ทุกเส้นทาง” ที่จะพาทุก …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

วงการวิจัยเสนอทบทวน
ร่างพ.ร.บ.ตั้งก.การอุดมศึกษาฯ

Print Friendly, PDF & Email

  สมาคมส่งเสริมการวิจัย จัดเวทีเสวนาเรื่อง “ร่าง พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ …) พ.ศ….จะบวกหรือลบ กับระบบวิจัยและนวัตกรรมของชาติ” โดยมีนักวิจัยจากหลากหลายสาขาเข้าร่วม ณ โรง …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]