Category: การศึกษา-วิทย์-เทคโนฯ

“ม.วงษ์ชวลิตกุล” คว้าแชมป์
แข่งขันหุ่นยนต์ส.ส.ท. ปี 2560

Print Friendly, PDF & Email

  สมาคมส่งเสริมเทคโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) หรือ ส.ส.ท. จัดการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจาปี 2560 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 17-18 มิถุนายน …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

“สยามฯโพลล์” พบผู้ปกครอง50%
ไม่เชื่อหนังสือยืมเรียนช่วยลดงบฯ

Print Friendly, PDF & Email

  สยามเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตโพลล์ สำรวจความคิดเห็นผู้ปกครองเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลต่อนโยบายหนังสือยืมเรียนสำหรับเด็กนักเรียน ระหว่างวันที่ 11 ถึง 16 มิถุนายน พ.ศ. 2560 จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 1 …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

สวทช.-9 มทร.ปั้นบุคลากรมืออาชีพ
รองรับอุตสาหกรรมในพื้นที่ EECi

Print Friendly, PDF & Email

  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) หน่วยงานวิจัยและพัฒนาระดับประเทศ ลงนามความร่วมมือสนับสนุนพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคต …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

วช.จัดฝึกอบรมติดปีกนักวิจัย
ตีโจทย์สร้างงานวิจัยให้สำเร็จ

Print Friendly, PDF & Email

  ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเรื่อง ติดปีกความคิด ตีโจทย์สร้างงานวิจัย และแนวทางการจัดทำข้อเสนอการวิจัยใ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

ม.เกษตรฯ จับมือ ซีพีเอฟสานต่อ
“สัตวแพทย์อาสาอาเซียน” ปี5

Print Friendly, PDF & Email

  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ จัดโครงการสัตวแพทย์อาสาอาเซียน ปีที่ 5 เพื่อเสริมทักษะแก่นักศึกษาสัตวแพทย์ในอาเซียน ก่อเกิดค …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

วช.ประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย
ประเภทบัณฑิตศึกษา ปี 2561

Print Friendly, PDF & Email

  ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมชี้แจงกรอบการวิจัย ประเภทบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ และพิธีมอบเกียรติบัตรทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทบัณฑ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

เอ็มเทคส่งนวัตกรรมบรรจุภัณฑ์
“ActivePAK” ร่วมงานผลไม้

Print Friendly, PDF & Email

  ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) นำนวัตกรรมเพื่อการเกษตรโชว์งานผลไม้เมืองจันทบุรี “มหานครผลไม้ภาคตะวันออก ประจำปี 2560&#82 …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

‘Hendy Sense’ เทคโนฯเซ็นเซอร์
คุมระบบให้น้ำเพื่อการเกษตร

Print Friendly, PDF & Email

  ปัจจุบันอุตสาหกรรมหลายๆ ด้านมีการนำอุปกรณ์ระบบอิเล็กทรอนิกส์ และเซ็นเซอร์ต่างๆ มาช่วยทำให้การผลิตเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น รวมทั้งได้ใช้เซ็นเซอร์มาช่วยทำให้เกิดระบบอัจฉริยะที่สามารถปร …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

“แบรนด์เฮลธ์รีเสิร์ซอวอร์ด2017”
มอบทุนวิจัยด้านสุขภาพปีที่ 17

Print Friendly, PDF & Email

  “แบรนด์ เฮลธ์ รีเสิร์ซ อวอร์ด 2017” ก้าวย่างสู่ปีที่ 17 ซึ่งยังคงมุ่งสนับสนุนงานวิจัยด้านสุขภาพของคนไทยสู่นานาชาติ และยกระดับวงการสาธารณสุขไทย พร้อมเชิญชวนนักวิจัยและผู้สนใจส่งโครงงานวิจัยเข้าค …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

อพวช.ชวนครูสร้างสรรค์กิจกรรม
พัฒนาสื่อไอทีกับพิพิธภัณฑ์ฯ

Print Friendly, PDF & Email

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จัดอบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตร “Innomediaนวัตกรรมสื่อการสอนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อครูไทยยุคใหม่”  สำหรับครูทั่วประเทศเพ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]