Category: การศึกษา-วิทย์-เทคโนฯ

Thailand Friendly Design Expo18
รวมยอดนวัตกรรมคนแก่-พิการ

Print Friendly, PDF & Email

  รวมสุดยอดอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวลจากทั่วทุกมุมโลก “Thailand Friendly Design Expo 2018” มหกรรมแสดงสินค้า เทคโนโลยี นวัตกรรม การออกแบบที่เป็นมิตรกับคนทั้งมวล (Friendly Design) …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

จาก “กาบกล้วย” ด้อยค่า
สู่ “ผลิตภัณฑ์ผ้าทอเส้นใยกล้วย”

Print Friendly, PDF & Email

  ต้องยอมรับว่า “กล้วย”  เป็นพืชใกล้ตัวที่มากประโยชน์จริง ๆ โดยทุกส่วนตั้งแต่ใบยันราก สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หมด นอกจากเป็นผลไม้ที่อร่อยถูกปาก มีคุณค่าทางโภชนาการสูงแล้ว ใบยังนำมาใช้ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

กฟผ.รับมอบรถไฟฟ้ากฟผ.–สวทช. i-EV
ชาร์ตเต็มวิ่ง200ก.ม.-ดัดแปลง2แสน

Print Friendly, PDF & Email

  กฟผ. รับมอบรถยนต์ไฟฟ้า กฟผ. – สวทช. (i-EV) จากโครงการวิจัยรถไฟฟ้าดัดแปลง ระยะที่ 2 ร่วมกับ สวทช. ที่พัฒนาให้สามารถวิ่งได้ระยะทาง 200 กิโลเมตรต่อการชาร์ต 1 ครั้ง ใช้ต้นทุนดัดแปลง 2 แสนบาท พร้อมต …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

ฉลอง 20 ปี มาตรฐานฮาลาลไทย
“Thailand Halal Assembly 2018”

Print Friendly, PDF & Email

  ร่วมเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 20 ปีของมาตรฐานฮาลาลไทย สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ร่วมกับสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย (สมฮท.) และ ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศวฮ.) พ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

ก.วิทย์ฯบุกสยามสแควร์จัดงานใหญ่
“ขับเคลื่อนTHAILAND 4.0ด้วยวทน.”

Print Friendly, PDF & Email

  “ดร.สมคิด”  รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษ ในงาน“ขับเคลื่อน THAILAND 4.0 ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม : THAILAND 4.0 IN THE MAKING” จัดระหว่างวันที่ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

วท.จัดTHAILAND4.0 IN THE MAKING
โชว์สร้างคน แก้จน เสริมแกร่งสู่ภูมิภาค

Print Friendly, PDF & Email

  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปฏิรูประบบเศรษฐกิจสู่ฐานนวัตกรรม ยกทัพนิทรรศการ “ขับเคลื่อน THAILAND 4.0 ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม : THAILAND 4.0 IN THE MAKING” จัดแสดงบนพื้นที่ Park@ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

STCส่งทีมนักวิจัยพัฒนานวัตกรรม
ลงพื้นที่ช่วยผู้ประกอบการสร้างธุรกิจ

Print Friendly, PDF & Email

  วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) ขอเชิญทุกท่านที่สนใจสร้างงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม แต่ขาดมืออาชีพในด้านนี้เข้าปรึกษาการสร้างนวัตกรรมหรืองานวิจัยต้นแบบเพื่อไปต่อยอดเชิงพาณิชย์กับทีมนักวิจัยและพัฒนานว …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

บัตรเครดิตธนชาตให้ลูกค้าสิทธิ4ต่อ
ช้อปปิ้งอภิมหาโครงการICONSIAM

Print Friendly, PDF & Email

 ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ให้ลูกค้าบัตรเครดิต สัมผัสประสบการณ์ช็อปปิ้งที่ศูนย์การค้าแห่งใหม่ ICONSIAMอภิมหาโครงการเมืองแห่งการใช้ชีวิตโลกอนาคต ริมแม่น้ำเจ้าพระยา (ยกเว้นห้างสรรพสินค้าสยามทาคาชิมาย่า) …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

สมศ. ยุคใหม่พร้อมหนุนไทยสู่ 4.0
ด้วยประเมินคุณภาพภายนอกแนวใหม่

Print Friendly, PDF & Email

  สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือสมศ. จึงนำนโยบายรัฐบาลที่มุ่งปฏิรูปการศึกษา และการขับเคลื่อนประเทศไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สู่การปฏิบั …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

สมศ.ก้าวสู่ปีที่19 ประชุมวิชาการ61
ประสานพลังประเมินคุณภาพภายนอก

Print Friendly, PDF & Email

    สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ (สมศ.) จัดงานการประชุมวิชาการระดับชาติ  ประจำปี พ.ศ. 2561 ในหัวข้อ “สมศ.ก้าวสู่ปีที่ ๑๙ และการประเมินคุณภาพภายนอกแนวใหม่ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]