Category: การศึกษา-วิทย์-เทคโนฯ

“ดีป้า” สร้างกำลังคนพันธุ์ดิจิทัล
หวังรองรับ EEC- Thailand 4.0

Print Friendly, PDF & Email

  นโยบาย Thailand 4.0 กลไกหนึ่งที่สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต (new engine of growth) คือ การพัฒนา 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ซึ่งประกอบด้วยการต่อยอด 5 อุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ (First S-Cu …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

วว.ผ่านรับรองมาตรฐานนานาชาติ
พร้อมหนุนผู้ประกอบการไทย

Print Friendly, PDF & Email

  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)   กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดย ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร (ศนส.) ยกระดับขีดความสามารถงานบริการ ทดสอบ ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม  ยา …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

วว. โชว์ผลดำเนินงานหนุนวทน.1 ปี
สร้างมูลค่าเพิ่มเศรษฐกิจไทย2พันล.

Print Friendly, PDF & Email

  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เผยผลการประเมินผลลัพธ์/ผลกระทบเชิงเศรษฐกิจสังคม  โดย ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ระ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

อ.จุฬาฯ-มจธ.คว้านักวิจัยแกนนำ61
รับงบวิจัยขนาดใหญ่20ล้านบาท

Print Friendly, PDF & Email

  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ประกาศผู้ได้รับรางวัล “นักวิจัยแกนนำ ประจำปี 2561”  ได้แก่ ศ.ดร.นพ.อภิวัฒน์ มุทิรางกูร คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ จา …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

วช.โชว์นักวิจัยไทยไม่แพ้ใคร
สร้างชื่อในเวทีนานาชาติ

Print Friendly, PDF & Email

  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดยิ่งใหญ่โชว์  “การนำผลงานวิจัย และสิ่งประดิษฐ์ไทยร่วมประกวดและจัดแสดงนิทรรศการในเวทีนานาชาติ” ในวันที่ 21 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมมัฆวานรังสรรค์ ชั้น 3 …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

วช. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมงานวิจัย
พัฒนาชุมชนสีเขียว บางเหรียง

Print Friendly, PDF & Email

  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) นำโดย ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการใช้ประโยชน์ โครงการ “การพัฒนาชุมชนสี …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

ปส.ร่วมม.เกษตรฯลุยสถานี
ตรวจนิวไคลด์กัมมันตรังสีRN65

Print Friendly, PDF & Email

  นางรัชดา เหมปฐวี รองเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ และคณะ เข้าร่วมประชุมกับ ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณะ ได้แก่ รศ.ดร.ตฤณ แสงสุวรรณ รองอธิการบดีวิทยาเขตกำแพ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

สถาบันออกแบบอนาคตฯเสนอ
ยกระดับอาชีวศึกษายกระดับประเทศ

Print Friendly, PDF & Email

  สถาบันออกแบบอนาคตประเทศไทยเสนอนโยบายสาธารณะให้รัฐบาลยกระดับคุณภาพอาชีวศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม ปรับหลักสูตร ลงทุนในเครื่องจักร และอุปกรณ์ที่ทันสมัย โดยรัฐบาลจำเป็นต้องสนับสนุนงบประมาณเพิ่มอีกปีละ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

ฉลอง 20 ปี มาตรฐานฮาลาลไทย
“Thailand Halal Assembly 2018”

Print Friendly, PDF & Email

  ฉลองครบรอบ 20 ปี มาตรฐานฮาลาลไทย ศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศวฮ.) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย  (สมฮท.) จัดการประชุมวิช …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

“สวทช.” ชูกลยุทธ์ 6-6-10
ติดปีกอุตสาหกรรมไทยสู่เวทีโลก

Print Friendly, PDF & Email

  ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) นำทัพผู้บริหาร ประกอบด้วย ดร.จุลเทพ ขจรไชยกูล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) ดร.เ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]