Category: สุขภาพ

ปฏิทินข่าว..เชิญบุคลากรการแพทย์
อัพเดทรักษาวิจัย “เอดส์” 16-18ม.ค.

Print Friendly, PDF & Email

  ศูนย์ประสานความร่วมมือระหว่าง ไทย-ออสเตรเลีย-เนเธอร์แลนด์ เพื่อการศึกษาวิจัยทางคลินิกด้านโรคเอดส์ (HIV-NAT) ร่วมกับศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย ขอเชิญบุคลากรทางการแพทย์เข้าร่วมงานประชุมระดับน …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

แพทย์ตอบข้อสงสัย
“โรคมะเร็ง” กับผู้สูงอายุ

Print Friendly, PDF & Email

  โรคมะเร็งกับผู้สูงอายุเป็นเรื่องสำคัญยิ่ง ผู้ป่วยสูงอายุส่วนใหญ่หลายๆ คนมักจะเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็ง ทั้งๆ ที่ก่อนหน้านี้สุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังอย่างเช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

สธ.ย้ำสถานพยาบาลพื้นที่เสี่ยง
เฝ้าระวังน้ำท่วมอย่างต่อเนื่อง

Print Friendly, PDF & Email

  กระทรวงสาธารณสุขให้สถานบริการสาธารณสุขในพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังน้ำท่วมอย่างต่อเนื่อง เตรียมแผนป้องกัน น้ำท่วมและแผนการจัดบริการ ไม่ให้กระทบการดูแลรักษาประชาชน ตลอดจนเตรียมแผนป้องกันควบคุมโรคที่ม …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

สธ.ห่วงประชุมทางไกลผู้บริหาร16จ.
เตรียมพร้อมรับมือพายุโซนร้อนปาบึก

Print Friendly, PDF & Email

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอกับผู้ตรวจราชการกระทรวง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาล เพื่อติดตามความพร้อมและแผนการรองรับการจัดบริการประชาชนที่อาจได้รับผล …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

สมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทย
จัดเสวนาเจาะลึก สู้ “รูมาตอยด์”

Print Friendly, PDF & Email

  สมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทยจัดเสวนา เข้าใจ เรียนรู้ สู้รูมาตอยด์ แบบเจาะลึก เปิดประสบการณ์ตรง “เมื่อคุณรูมาตอยด์มาเยือน” โดยมีศ.นพ. วรวิทย์ เลาห์เรณู นายกสมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทยและแพทย์ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

สธ.เตือนเดินทางปีใหม่ ดื่มไม่ขับ
ให้ทุกโรงพยาบาลตรวจแอลกอฮอล์

Print Friendly, PDF & Email

กระทรวงสาธารณสุข เตือนประชาชนขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ท่องเที่ยวปีใหม่ ปฏิบัติตามกฎจราจร ดื่มไม่ขับ ให้ทุกโรงพยาบาลสนับสนุนการตรวจปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดของผู้ขับขี่กรณีที่อุบัติเหตุมีผู้บาดเจ็บหรือเ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ฯให้ความรู้
“สเต็มเซลล์-กัญชา” รักษา “มะเร็ง”

Print Friendly, PDF & Email

  ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย แนะแนวทาง “การใช้สเต็มเซลล์ในการรักษาโรคมะเร็ง” และบทบาทของ  “กัญชา” กับโรคมะเร็งเพื่อไขข้อกระจ่างและขยายผลจากงานวิจัยที่ถูกต้องเพื่อเป็นประโยชน์ต …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

“โนวาวิด้า” ขานรับไทย “ฮับ” สุขภาพ
เปิด “ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก” จากจีน

Print Friendly, PDF & Email

  “โนวาวิด้า” ขานรับยุทธศาสตร์รัฐ พัฒนาไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (พ.ศ. 2559-2568) และมุ่งสู่ศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Medical & Wellness) ของโลกภายใน 10 ปี แวดวงตล …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

สธ.โชว์คลินิกลอยน้ำ “ศรีสวัสดิ์โมเดล”
แห่งแรกไทย-หนุนท่องเที่ยวปลอดภัย

Print Friendly, PDF & Email

  กระทรวงสาธารณสุขเปิดคลินิกลอยน้ำ “ศรีสวัสดิ์โมเดล” แห่งแรกของประเทศไทย รองรับอุบัติเหตุฉุกเฉินทางน้ำในเขื่อนศรีนครินทร์ หนุนกระแสท่องเที่ยวปลอดภัย รองรับนักท่องเที่ยวปีละเกือบ 1 ล้านคน มีนักท่อ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

นโยบาย เก็บภาษีความเค็ม
อีกทางออก..ไทยลดบริโภคเค็ม?

Print Friendly, PDF & Email

  “โซเดียม” เป็นภัยเงียบใกล้ตัว เปรียบได้เหมือนการสะสมความตายแบบผ่อนส่ง นอกจากอาการป่วยที่จะสร้างความลำบากในการใช้ชีวิตแล้ว ยังเป็นภาระทางการเงินระยะยาวที่ต้องแบกรับ ซึ่งประเทศไทยมีสถ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]