Category: THAI SMEs

ททท.จัดประกวดTAT Startup
เฟ้นหาผู้ประกอบการยุคใหม่

Print Friendly, PDF & Email

  นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับ นายระวี อุ่นภัทร ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานลูกค้าผู้ประกอบการ SMEs Startup นายวรมิตร ครุฑโต รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคาร …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

สวทช.หนุนSME งานเชื่อมโซนEEC
สู่อุตฯ4.0-ผู้ประกอบการอัจฉริยะ

Print Friendly, PDF & Email

  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดย โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (ITAP) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดสัมมนา “ทิศทางการขับเคลื่อนอุตส …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

พาณิชย์สนองนโยบายรัฐช่วยฐานราก
จัด ‘Offline 2 Online Expo 2018’

Print Friendly, PDF & Email

  กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  จัดงาน “Offline 2 Online Expo 2018” ระหว่างวันที่ 22-24 มิถุนายน 2561 ณ เวสต์เกตฮอลล์ ฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต  หนุนเศรษฐกิจฐานราก …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

“บสย.” ฉลองชัย 25 ปีหนุน SMEs
ค้ำประกันสินเชื่อ 7 แสนล้านบาท

Print Friendly, PDF & Email

  บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ฉลองชัย 25 ปี หนุน SMEs เข้าถึงสินเชื่อ กว่า 3 แสนราย วงเงินอนุมัติค้ำประกัน  ณ 31 พ.ค. 61 มากกว่า 7 แสนล้านบาท สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ 1.74 ล้านล้า …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมลุยพัฒนา
ผู้นำธุรกิจสร้างสรรค์ออกแบบหน้าร้าน

Print Friendly, PDF & Email

  กองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เล็งเห็นถึงความสำคัญของ “การออกแบบตกแต่งร้าน (Visual Merchandising)” คือการนำเสนอผลิตภัณฑ์หน้าร้านอย่างมีเทคนิค หรือการตกแต่งหน้าร …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

สสว.ผนึกอย.-สวทช.-เซ็นทรัลแล็บฯ
ดึงนวัตกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์SMEs

Print Friendly, PDF & Email

  สสว. ร่วมกับ ITAP- สวทช.  อย. -เซ็นทรัลแล็บไทย  หนุนผู้ประกอบการ SMEs ไทยที่มีศักยภาพต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์ ด้วยนวัตกรรมก้าวสู่ตลาดโลก ภายใต้กิจกรรมยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหาร ได้ SMEs ต้นแบบ 55 …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

กรุงไทยให้ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐกู้
ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

Print Friendly, PDF & Email

  ธนาคารกรุงไทย ปรับเงื่อนไขสินเชื่อ Krungthai sSME ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ เพื่อส่งเสริมให้ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น โดยกรณีกู้แบบมีกำหนดระยะเวลาหรือมีวัตถุประสงค์เพื่อหมุน …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

ธพว.ขอเชิญ SMEs จ.สมุทรสาคร
ร่วมงาน “เสริมแกร่ง เงินทุนSME 4.0”

Print Friendly, PDF & Email

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Development Bank) หรือ ธพว. ขอเชิญ SMEs จ.สมุทรสาคร จ.สมุทรสงคราม และใกล้เคียง ร่วมงาน “เสริมแกร่ง เงินทุน SME 4.0” Smart Factoring บัญชีเดียว …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

วว.เสริมแกร่งเศรษฐกิจไทยดึงวทน.
พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ- SMEs

Print Friendly, PDF & Email

  วว.เสริมแกร่งเศรษฐกิจ พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการไทย ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม(วทน.) เพิ่มมูลค่าแก่ฐานการผลิตที่เป็น Bio-based  หรือการผลิตที่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเป็นหลัก  จึงต้องคิดหาวิ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

ธพว.หนุน STARTUP งาน 3ภูมิภาค
ผ่านสินเชื่อเถ้าแก่4.0 ดอกเพียง1%

Print Friendly, PDF & Email

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Development Bank) หรือ ธพว. สนับสนุนการยกระดับผู้ประกอบการSTARTUP  ในงาน SMART THAI SME BUSINESS SOLUTION STARTUP 2018 จัดโดย กรมพัฒนาธุรกิจการ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]