Category: THAI SMEs

แบงก์กรุงเทพเชิญฟังสัมนา
มหาวิทยาลัยกับคนทำธุรกิจ

Print Friendly, PDF & Email

  ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และชมรมบัวหลวงเอสเอ็มอี ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับฟังสัมมนา SME หัวข้อ ‘มหาวิทยาลัยกับผู้ประกอบการธุรกิจ พันธมิตรแห่งความก้าวหน้า’ ที่จะจัดให้มีขึ้นในวันพุธที่ 5 พฤศจิกายน …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

วศ.สัมนายกคุณภาพOTOP
กลุ่มของใช้-ประดับ-ที่ระลึก

Print Friendly, PDF & Email

  นางสาวอุราวรรณ อุ่นแก้ว ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นประธานเปิดงานสัมมนา เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทของใช้ ของประดับ และของที่ระลึก” ณ โรงแรมพูลแมน ขอ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

เอสเอ็มอีแบงก์ร่วมคลัง
คืนความสุขชาวขอนแก่น

Print Friendly, PDF & Email

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง ให้เกียรติเยี่ยมชมบูธธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (เอสเอ็มอีแบงก์) ในงาน “คืนความสุขให้คนไทยจากใจกระทรวงการคลัง” โดยมี นาย …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

อบรมปุ๋ยอินทรีย์-ชีวภาพ
อินทรีย์เคมีเพื่อการค้าพ.ย.

Print Friendly, PDF & Email

  ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง  คณะเกษตร กำแพงแสนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ. นครปฐม จัดโครงการฝึกอบรม การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์เคมี และปุ๋ยชีวภาพเพื่อการค้า ระหว่ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

กสอ.เชิญเอสเอ็มอี-โอท็อป
อบรมพัฒนาอาหารฮาลาล

Print Friendly, PDF & Email

  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม เชิญผู้ประกอบการเอสเอ็มอี และโอท็อปไทย เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “การพัฒนาศักยภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล พร้อมจับคู่ธุรก …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

กสอ.ชวนเอสเอ็มอีไทย
ร่วมแสดงสินค้าในญี่ปุ่น

Print Friendly, PDF & Email

  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเปิดเผยว่า กรมฯได้รับการสนับสนุนพื้นที่แสดงสินค้า จากองค์การเพื่อการส่งเสริมธุรกิจขนาดกลาง/ย่อมและนวัตกรรมภาคแห่งประเทศญี่ปุ่น (SMRJ)เพื่อเข้าร่วมแสดงสินค้าในงาน “Sma …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

ราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ
ฉุดความเชื่อมั่นSMEs

Print Friendly, PDF & Email

  ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ทีเอ็มบี หรือ TMB Analytics เปิดเผยผลการจัดทำ ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการขนาดย่อม-ทีเอ็มบี พบว่า ความเชื่อมั่นของธุรกิจ SME ในไตรมาส 3 ยังอ่อนแอ แม้จะเริ่มปรับเพิ่มขึ้ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

แบงก์กรุงเทพจัดทริปกัมพูชา
ดึงเอสเอ็มอีเจรจาธุรกิจ

Print Friendly, PDF & Email

นายโฆสิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ ประธานกรรมการบริหาร (กลางซ้าย) ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (กลางขวา) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) นำสมาชิกชมรมบัวหลวงเอสเอ็มอี เดินทางไปร่วมสัมมนา ดูงาน ณ กรุงพน …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

กสอ.รับผู้ประกอบการ
อัพเกรดขีดความสามารถ

Print Friendly, PDF & Email

  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมเชิญผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม เข้าร่วมโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตเพื่อยกระดับความสามารถการแข่งขัน (MDICP) กิจกรรมการพัฒนาผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

SME BankจัดSMEs Fair
กระตุ้นเศรษฐกิจครั้งที่ 1

Print Friendly, PDF & Email

นางสาลินี วังตาล ประธานกรรมการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (เอสเอ็มอีแบงก์) พร้อมด้วยกรรมการธนาคารและผู้บริหารระดับสูง ร่วมพิธีเปิดงาน “SMEs Fair มหกรรมสินค้า SMEs กระตุ้นเศรษฐ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]