Daily Archive: มกราคม 1, 2018

กรมพัฒน์ฯร่วมสนง.กองทุนหมู่บ้าน
แปลงร้านชุมชนสู่ร้านสะดวกซื้อ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมมือกับสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ลงพื้นที่ร้านค้าชุมชนทั่วประเทศ กระตุ้นความคิดต้องพัฒนาเท่านั้นถึงจะอยู่รอด เปลี่ยนภาพลักษณ์ร้านค้าให้ดูดี ใช้การบริหารจัดการ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]