Daily Archive: มกราคม 9, 2018

แบงก์กรุงเทพร่วมฉลองวันเด็ก61
ทำสมุดมอบหน่วยงานทั่วประเทศ

นางสาวธัญฑิกา โพธิสมภรณ์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนธนาคารมอบสมุดวันเด็ก บลิงก์ บลิงก์ ประจำปี 2561 ซึ่งเป็นโครงการที่ธนาคารได้ดำเนินการจัดทำขึ้นเป็นประจำทุกปีอย่างต่อเ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]