Daily Archive: มกราคม 13, 2018

เดลล์ผนึกอินเทล-HTC จัดครั้งแรก
‘Alienware Challenge Episode’

เดลล์จับมืออินเทล และ HTC ประกาศเปิดตัว Alienware Challenge Episode: Virtual Reality การแข่งขันอีสปอร์ตในรูปแบบVR อย่างสมบูรณ์แบบเป็นครั้งแรกในประเทศไทย เพื่อเปิดสนามรองรับคอเกม ที่มีอยู่  18.3 ล้านคน …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

เปิดค่ายเยาวชน ไอทีซีใหญ่สุดปี4
Thailand ICT Youth Challenge17

  อาทิตยา สุธาธรรม (กลาง) รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จุฑามาศ ชีวิตโสภณ (ที่4 จากซ้าย) ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาหลักสูตรและสื่อการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]