Daily Archive: สิงหาคม 3, 2018

กรมพัฒน์ฯดันเศรษฐกิจฐานราก
“The Power of Local Economy”

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จัดงาน ‘The Power of Local Economy : รวมพลังธุรกิจขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก’ และมอบโล่เชิดชูเกียรติให้เครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club จังหวัดดีเด่น 10 สาขา  พร้อมส่งเสร …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

รร.เตรียมทหารร่วมมือกรุงไทย
สังคมไร้เงินสดแรกของกองทัพ

  พลเอก ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานเปิดงาน Student ID Smart Card Smart AFAPS 4.0 เพื่อศึกษาและพัฒนาระบบการบริการจัดการทางการเงินผ่านระบบ Digital Platform ของธนาคารกรุงไ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]