Daily Archive: กันยายน 10, 2018

กสทช.ประชุมวิชาการนานาชาติ
เปิดภาครัฐ-เอกชนอัพเดทข้อมูล

  สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สํานักงาน กสทช.) เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเชิงวิชาการระดับนานาชาติ International Symposium on Converging Technologi …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

วท.ผนึก 3หน่วยดึงนวัตกรรม
ยกระดับ ผ้าทออีสาน-ล้านนาร่วมสมัย

  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผนึกกําลัง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดงานแสดงโชว์ผลงาน “นวัตกรรมผ้าทออีสาน – ล้านนา ร่วมสมัย” …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

พม.หนุนไทยสง่างามในเวทีโลก
ให้ความรู้เท่าเทียมทางเพศประชาชน

  รมว.พม. เป็นประธานเปิดโครงการสร้างความตระหนักรู้เรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศ ณ ห้องปริ้นซ์บอลรูม 2 – 3 อาคาร 1 ชั้น 11 โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ความเท่าเ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]