Daily Archive: กันยายน 11, 2018

กลุ่มลูกเหรียงจัดมหกรรมเสียงเด็ก
ส่งเสียงสะท้อนปัญหาสู่ภาครัฐ

  เพราะ เสียงของเด็กสำคัญเสมอ! กลุ่มลูกเหรียง  จึงชวนน้องๆ เยาวชนมาร่วมเปร่งเสียงเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้กันที่งานมหกรรมเสียงเด็ก Children + Heroes + Safety = PEAC …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]