Daily Archive: กันยายน 12, 2018

S&P เปิดS&P Mooncake 2018
คอนเซ็ปต์ “สวยดั่งจันทร์ สมดั่งใจ”

  บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) ผู้นำตลาดขนมไหว้พระจันทร์ของไทย เตรียมพร้อมสำหรับเทศกาลไหว้พระจันทร์ เปิดตัว “S&P Mooncake 2018” ภายใต้คอนเซ็ปต์ “สวยดั่งจันทร์ สมดั่งใจ” นำเสนอขน …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

S&Pสานต่อKitchen for Kids ปี10
ส่งมอบโรงครัวโรงเรียนด้อยโอกาส

    บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) จัดโครงการ S&P Kitchen for Kids ต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการมีโภชนาการที่ดีตอบแทนสู่สังคม โดยคุณมณีสุดา ศิลาอ่อน ผู …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

สานพลังประชารัฐกระจายรายได้ชุมชน
‘อัตลักษณ์ชุมชน มนต์เสน่ห์ตะวันออก’

  นายโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมทั้งตัวแทนเครือข่ายประชารัฐและผู้แทนเครือข่ายชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวภาคตะวันออกเตรียมจัดงานตาม โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสินค้าและบริการ ให้เป …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

อสส.ไทยแห่งแรกในภูมิภาคเอเชีย
เจ้าภาพประชุมสมาคมสวนสัตว์โลก

   องค์การสวนสัตว์ (อสส.) ประสบความสำเร็จเป็นผู้นำด้านการอนุรักษ์และแหล่งเรียนรู้ชีวิตสัตว์ป่าในระดับสากล ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมระหว่างประเทศ และประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาคมสวนส …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]