Daily Archive: ตุลาคม 4, 2018

“The Nest สุขุมวิท71” คอนโดรีสอร์ท
รองรับคนเมืองสไตล์ “คนสุขุมวิท”

  “สุขุมวิท” ได้ชื่อว่าเป็นทำเลทองที่ดีเวลลอปเปอร์ต่างแย่งชิงที่ดินผืนงามมาพัฒนาเพิ่มมูลค่าจนแทบจะไม่เหลือพื้นที่ว่างให้พัฒนาอีกต่อไป ด้วยเหตุนี้การพัฒนาจึงได้ขยับขยายออกไปตามแนวรถไฟฟ้า และ ทำเล …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

เรือพระราชทาน “เวชพาหน์”
บริการรักษาฟรี อยุธยา1-5ต.ค.

  หน่วยแพทย์เคลื่อนที่เรือพระราชทานเวชพาหน์ ออกให้บริการทางการแพทย์ ให้ความรู้เรื่องสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค  โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ  ทั้งสิ้น แก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ตา …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]