Daily Archive: ตุลาคม 9, 2018

อลังการ..พิธีอุ้มพระดำน้ำ
สืบสานประเพณีแห่งกรุงอโยธยา

  พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และ รองนายกรัฐมนตรี อดีต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานพิธีการประเพณี  “อุ้มพระดำน้ำเพชรบูรณ์”  หนี่ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]