Daily Archive: พฤศจิกายน 2, 2018

ยลเสน่ห์วิถีเจ้าพระยาตอนกลาง
แล้วจะรักนนท์-อยุธยา-สิงห์ฯ-อ่างทอง

  กรมการพัฒนาชุมชน โดยภารกิจนโยบายลดความเหลื่อมล้ำของสังคมและการเข้าถึงบริการของรัฐ เน้นการ สร้าง โอกาส อาชีพและการมีรายได้ที่มั่นคงโดยการกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นให้เกิดความเข้มแข็ง   โดยพัฒนาเส้น …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

จ.น่านเตรียมจัดงานใหญ่ ชูเสน่ห์
“ชาติพันธุ์กลุ่มล้านนาตะวันออก”

  จังหวัดน่าน ร่วมกับ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เตรียมจัดงาน “สัมผัสความงามแห่งชาติพันธุ์ มหัศจรรย์กลุ่มวัฒนธรรมล้านนาตะวันออก” (น่าน แพร่ พะเยา เชียงราย) ส่งเสริมกิจกรรมท่องเที่ยวเชื่อมโยงกลุ่ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

ทีเส็บ-PATA -ททท.ดันขอนแก่น
จัดประชุมองค์กรท่องเที่ยวระดับโลก

  ทีเส็บ PATA และ ททท.ร่วมผลักดันจังหวัดขอนแก่นสู่การเป็นเมืองแห่งการประชุม สัมมนา นิทรรศการ หรือ MICE City และ Tourism Destination แห่งใหม่ของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคตั้งเป้ามีนักท่องเที่ยวมาพักค้าง …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]