Daily Archive: พฤศจิกายน 4, 2018

สหกรณ์ลุยหนุนปลูกข้าวโพดหลังนา
ลดพื้นที่ปลูกข้าว-ดันราคาให้สูงขึ้น

    กรมส่งเสริมสหกรณ์  เดินเครื่องส่งเสริมสมาชิกสหกรณ์ปรับกลยุทธ์ส่งเสริมเกษตรกรมีรายได้เพิ่มจากการเกษตร  หนุนปลูกข้าวโพดหลังนา  เพื่อลดพื้นที่ปลูกข้าว-ดันราคาให้สูงขึ้น   ตลอดจนเพิ่มผลผลิตข …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]