Daily Archive: มกราคม 4, 2019

วช. ขยายผลวิจัยสู่ท้องถิ่น
ตั้งศูนย์วิจัยชุมชนผ้าย้อมคราม

  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดตัว “ศูนย์วิจัยชุมชนผ้าย้อมครามสุขภาพ” เพื่อขับเคลื่อนงานวิจัยให้มีการนำไปใช้แก้ปัญหาและพัฒนาชุมชน วันที่ 4 มกราคม 2562 ณ บ้านดอนกอย อำเภอพรรณนานิคม จั …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

กนอ.พัฒนาแพลตฟอร์ม
บริการSMEผ่านศูนย์ ITC

  กนอ. โชว์ความพร้อมการให้บริการเอสเอ็มอี-สตาร์ทอัพ ด้วยแพลตฟอร์ม 4 โซลูชั่น  ผ่าน10 “ศูนย์ SMEs–ITC” ทั่วประเทศ ในนิคมอุตสาหกรรม 10 แห่ง เพื่อเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการไทยต่อยอดการผลิต ด้วยเทคโนโล …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

ซีพีเอฟ ระดมสรรพกำลัง
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพายุปาบึก

  บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ ระดมกำลังจิตอาสาเร่งช่วยเหลือมอบผลิตภัณฑ์อาหาร น้ำดื่ม ไข่ไก่สด และเปิดสำนักงานเป็นศูนย์พักพิง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยจากพายุโ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]