Daily Archive: มกราคม 5, 2019

สธ.ย้ำสถานพยาบาลพื้นที่เสี่ยง
เฝ้าระวังน้ำท่วมอย่างต่อเนื่อง

  กระทรวงสาธารณสุขให้สถานบริการสาธารณสุขในพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังน้ำท่วมอย่างต่อเนื่อง เตรียมแผนป้องกัน น้ำท่วมและแผนการจัดบริการ ไม่ให้กระทบการดูแลรักษาประชาชน ตลอดจนเตรียมแผนป้องกันควบคุมโรคที่ม …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

ออมสินให้พักหนี้ 2-3ปี
ลดผลกระทบพายุปาบึก

  ออมสิน ออกมาตรการบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติ พายุโซนร้อนปาบึก ให้ลูกค้าสินเชื่อทุกประเภท พักชำระหนี้ 2 – 3 ปี นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า จากเหตุภัยธรรมชาติพายุ โซ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]