Daily Archive: กุมภาพันธ์ 9, 2019

Airbnb ดึงกูรูสายการบินชั้นนำ
“เฟรด รี้ด” สร้างประสบการณ์เดินทาง

  “Airbnb”  แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวชั้นนำของโลกที่ขับเคลื่อนโดยชุมชน ประกาศแต่งตั้ง มิสเตอร์เฟรด รี้ด (Fred Reid) ผู้เคยบุกเบิกอุตสาหกรรมการบินของโลก ดำรงตำแหน่ง Global Head of Transpo …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

กรมอนามัยร่วมเขตจตุจักร-ชุมชน
จัดหน่วยแพทย์ดูแลให้ความรู้ “ฝุ่น”

  กรมอนามัยร่วมกับสำนักงานเขตจตุจักร ชุมชนประดิษฐ์โทรการ ได้จัดหน่วยแพทย์ดูแลประชาชนและรณรงค์ให้ความรู้ ในการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่น PM 2.5 แก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยงในเขตดินแดงแ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

สสจ.กาญจน์มุ่งสู่ “องค์กรอัจฉริยะ”
ทำฐานข้อมูลออนไลน์ค้นง่าย

สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี(สสจ.) มุ่งสู่การเป็นองค์กรอัจฉริยะ พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านอาหาร ยา สถานบริการ จัดเก็บงานเป็นอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ สืบค้นข้อมูลง่าย สะดวก รวดเร็ว ลดการใช้กระดาษ ลดขั้นตอนการให้บริ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

ธกส.จัดแข่งขันแบบออนไลน์ครั้งแรก
ค้นหารร.ธนาคารเก่งกาจ ฉลาดออม

  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)ริเริ่มโครงการโรงเรียนธนาคาร นับแต่ปี 2551 เพื่อสร้างสรรค์เยาวชนให้รู้คุณค่าของการออม เผย 11 ปี มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ 2,272 แห่ง ล่าสุดจัดแข่งขันโ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

ดีป้าผนึกม.เกษตรฯเดินหน้าหนุนEEC
เปิดสถาบันพัฒนาศักยภาพด้านดิจิทัล

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) หรือ ดีป้า ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เปิดสถาบันพัฒนาศักยภาพด้านดิจิทัลเพื่อ EEC หรือ Digital Academy Thailand อย่างเป็นทางการ เพื่อสร้างบุคลา …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

ทบ.-วช.ขยายผลงานวิจัยสู่ชุมชน
ตามมติครม. ณ ศูนย์เรียนรู้ มทบ. 24

  จากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 มีมติให้กองทัพบกและสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) มอบของขวัญปีใหม่ ปีพ.ศ.2562 แก่ประชาชน โดยการขยายผลองค์ความรู้จากงานวิจัยและนวัตกรรม ส …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]