Daily Archive: กุมภาพันธ์ 12, 2019

พม. มอบประกาศเกียรติคุณ
นักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น ปี61

  นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานพิธีประกาศเกียรติคุณนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น ประจำปี 2561 เนื่องในวันปกรณ์ 2562 โดยมี นางนภา เศรษฐกร อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กล่าวรายงาน มี นางสาวอุ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

ราชวิทยาลัยฯแนะทางแก้
วัณโรค-ฝุ่นละออง PM 2.5

ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย แนะทางแก้ปัญหาและความท้าทายสาธารณสุขไทยเร่งแก้วัณโรค   เนื่องจากไทยเป็น 1 ใน 14 ประเทศ ที่มีปัญหาวัณโรครุนแรงโดยมีคนไทยป่วยเป็นวัณโรครายใหม่ปีละ 1.2 แสนคน และเรื่องฝ …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]

วช.นำสื่อมวลชนเยี่ยมชมงานวิจัย
ไทยไร้หมอกควัน เชียงใหม่

  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) นำสื่อมวลชนลงพื้นที่ดูงานวิจัย “ประเทศไทยไร้หมอกควัน : HAZE FREE THAILAND” ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ศาสตราจารย …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]