Daily Archive: มีนาคม 7, 2019

สสว. จัดฉลองครบรอบ 10 ปี
“SME National Awards”

  สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จัดงานฉลองครบรอบ 10 ปี SME NATIONAL AWARDS เพื่อแสดงความยินดีและสร้างเครือข่ายระหว่างผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัลสุดยอดเอสเอ็มอีแห่งชาติ ตั้งแต …[อ่านข่าวเพิ่มเติม]