บอร์ด ธพว.แต่งตั้ง “กอบชัย”
ประธานกรรมการคนใหม่

You may also like...