จิตอาสาวัดป่าวิมุตยาราม-รัฐสภาฯ จัด “ธรรมะสร้างความสุข” รร.เศรษฐเสถียรฯ

กลุ่มจิตอาสาวัดป่าวิมุตยาราม นำโดย พระครูปลัดวุฒิวัฒน์ (ธนากร รกฺขิตสีโล) เจ้าอาวาสวัดป่าวิมุตยาราม จ.ราชบุรี และประธานที่ปรึกษา ร่วมกับเครือข่ายจิตอาสารัฐสภาฯ จัดกิจกรรม “ธรรมะสร้างความสุข” ณ โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ เมื่อเร็วๆนี้โดยพระครูปลัดวุฒิวัฒน์ (ธนากร รกฺขิตสีโล) ให้ความเมตตาบรรยายธรรมและนำนักเรียน (เด็กพิเศษผู้บกพร่องทางการได้ยิน) นั่งสมาธิ ตลอดจนจัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียน คณาจารย์ และผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้วย

นอกจากนี้ พันตรีหิรัญทรัพย์ ผลมาตย์ รองผู้บังคับหน่วยคุณภาพชีวิต หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 54 จ.สุรินทร์ สังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย และจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร ได้ให้เกียรติมาบรรยายเกี่ยวกับความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ อ.ภิณัฐ อนุรัตน์ บรรยายเรื่อง ประโยชน์ของการนั่งสมาธิ  อ.กฤษสัญ ธนิศภาณุพงศ์ เครือข่ายพลังแห่งการตื่นรู้ บรรยายเรื่อง ศีล 5 และ อ.พชรวีร์ เตชะกสิกรพานิชย์ สอนปฏิบัติการทำสมาธิ

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กนักเรียนมีกำลังใจ มีสมาธิ มีสติ และความเพียร ในการดำรงชีวิตอย่างมีธรรมะและมีความสุข

You may also like...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น