ธพว.ทำหน้าที่เจ้าภาพจัดประชุมสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank  เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ ครั้งที่ 1/2563 โดย นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ รองกรรมการผู้จัดการ รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการ  และผู้บริหาร  ธพว.  เข้าร่วมการประชุม  กับคณะกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ เพื่อประชุมหารือแนวทางการดำเนินงาน รวมทั้งความคืบหน้าโครงการต่างๆ ที่สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ ได้รับมอบหมายจากรัฐบาล โดยมีนายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ทำหน้าที่ประธานกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ    ณ ห้องแก้ววิเชียร ชั้น 11  SME Bank Tower

You may also like...