วันที่ 26 มี.ค. 63 มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น 111 ราย

ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการพัฒนาและวิจัย วช. แจ้งจำนวนผู้ติดเชื้อนับจากวันที่มีผู้ติดเชื้อ 100 รายของไทยนับตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2563

สถานการณ์ ณ วันที่ 26 มีนาคม 2563
มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น 111 ราย

สำหรับจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศกลุ่มอาเซียน ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2563 ถึงปัจจุบัน​ สถานการณ์วันที่ 26 มีนาคม 2563​ มาเลเซียมีผู้ติดเชื้อแตะ​ 1,800 ราย

You may also like...