อาเซียนยังติดเชื้อโควิด-19เพิ่ม

สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ในอาเซียน ณ วันที่ 6 เมษายน 2563 จำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น ในแต่ละประเทศ ในรอบการรายงานล่าสุด

-ฟิลิปปินส์ +414 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 3,660 ราย)
-อินโดนีเซีย +218 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 2,491 ราย)
-มาเลเซีย +131 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 3,793 ราย)
-สิงคโปร์ +120 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 1,309 ราย)
-ไทย +51 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 2,220 ราย)
-เวียดนาม +4 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 245 ราย)
-ลาว +1 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 12 ราย)
-บูรไน +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 135 ราย)
-กัมพูชา +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 114 ราย)
-พม่า +0 ราย (รวมติดเชื้อสะสม 21 ราย)

ประมวลข้อมูลโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษาฯ (อว.)

You may also like...