คนกรุงเทพออกนอกบ้าน เดินทางมากขึ้น

ศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ การวิจัยและพัฒนา เปิดเผยผลการศึกษาของศูนย์เทคโนโลยีและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ว่า ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา คนกรุงเทพฯ ออกนอกบ้านมากขึ้น

โดยประมวลข้อมูลการเดินทางในวันทำงาน เปรียบเทียบในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา (20-24 เมษายน 2563) กับช่วงสัปดาห์ก่อนหน้านี้ (13-17 เมษายน 2563) พบว่าการใช้

  • 🚘 รถยนต์ส่วนตัว เพิ่มขึ้น 🔟% จากเฉลี่ยวันละ 1,485,250 คัน เป็นวันละ 1,630,505 คัน
  • 🚌 ระบบขนส่งสาธารณะทางถนน เพิ่มขึ้น 9️⃣% จากเฉลี่ยวันละ 470,475 คน เป็นวันละ 512,088 คน
  • 🚇 ระบบขนส่งสาธารณะทางราง เพิ่มขึ้น 9️⃣% จากเฉลี่ยวันละ 274,718 คน เป็นวันละ 300,259 คน

You may also like...