ไทยมีผู้ติดเชื้อโควิด-19สะสม 3,042 ราย เพิ่ม2 ราย ตาย 57 ราย เพิ่ม1 ราย

You may also like...