พก.ร่วม “ขึ้นบ้านใหม่” 10 ครอบครัวคนหูหนวก “โครงการบ้านเอื้ออาทร” ลาดหลุมแก้ว2 ปทุมฯ

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2563 ณ อาคาร 55 ชุมชนบ้านเอื้ออาทรปทุมธานี (ลาดหลุมแก้ว 2) จังหวัดปทุมธานี นางธนาภรณ์ พรมสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ร่วมลงพื้นที่พบปะเพื่อเยี่ยมให้กำลังใจและติดตามความเป็นอยู่ครอบครัวคนหูหนวก 10 ครอบครัว ที่ย้ายมาอยู่ “บ้านใหม่” ณ โครงการบ้านเอื้ออาทร ลาดหลุมแก้ว 2 จ.ปทุมธานี จากเดิมที่อาศัยใน “ชุมชนคนหูหนวก” ริมถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กทม. ที่นำโดย นายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.พม. พร้อมคณะผู้บริหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามโครงการ “พม. เราไม่ทิ้งกัน” เพื่อช่วยเหลือคนพิการที่ได้รับผลกระทบโควิด-19 โดย รมว.พม. ได้มอบพระบรมฉายาลักษณ์พร้อมกรอบรูป ต้นไม้มงคล (โกศล) เพื่อความเป็นสิริมงคลในการขึ้นบ้านใหม่ของผู้พักอาศัย พร้อมกับคู่มือมนุษย์โควิด เงินสงเคราะห์ และชุดอาหารสดสำหรับทำชาบูแก่ครอบครัวคนหูหนวกทั้ง 10 ครอบครัว

นอกจากนี้ พก. ได้มอบแนวทางแก่เจ้าหน้าที่ เพื่อดำเนินการช่วยเหลือและส่งเสริมศักยภาพคนหูหนวกและครอบครัว ได้แก่ การพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมอาชีพ อาทิ การฝึกอาชีพช่างซ่อมแอร์ ฝึกอาชีพซักอบรีด ฝึกทำขนมปัง การส่งเสริมสิทธิสวัสดิการที่ควรได้รับ จัดหาโรงเรียนใกล้บ้านสำหรับเด็กวัยศึกษา การติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อความปลอดภัย การติดตั้งป้ายสัญญาณเตือนภัย และการให้บริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบสนทนาวิดีโอผ่านเครื่องบริการถ่ายทอดการสื่อสารสาธารณะ (ตู้ TTRS) ทั้งนี้ ได้ยกให้ชุมชนคนหูหนวก เป็นชุมชนต้นแบบในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอย่างยั่งยืนต่อไป

You may also like...