นักวิจัยมอ.โชว์ ‘เตียงป้องกันแผลกดทับ’ สำหรับคนพิการ-ผู้สูงอายุ

ทีมวิจัย ผศ.พญ.นลินี โกวิทวนาวงษ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำผลงานเตียงพลิกตะแคงรุ่นไฟเบอร์ไฟฟ้า ควบคุมการทำงานด้วยรีโมทโชว์ในงานพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) เพื่อขับเคลื่อนงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีสาหรับคนพิการและผู้สูงอายุ ระหว่างสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรุงเทพมหานคร

ผศ.พญ.นลินี โกวิทวนาวงษ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เปิดเผยว่า ได้เริ่มงานวิจัยมาเป็นเวลามากกว่า 10 ปี โดยการสนับสนุนทุนวิจัยจากหลายหน่วยงาน โดยเริ่มจากพัฒนาวัสดุกระจายแรงจากยางพาราธรรมชาติ ที่มีลักษณะเป็นเจลนิ่ม เรียกว่า “Doctor N Medigel” เพื่อลดแรงดันกดทับระหว่างผิวสัมผัส ป้องกันการเกิดแผลกดทับ ซึ่งนอกจากช่วยเพิ่มมูลค่ายางพาราให้กลายเป็นเครื่องมือแพทย์แล้ว ยังสามารถลดการนำเข้าวัสดุกระจายแรง ป้องกันแผลกดทับที่ใช้ตามโรงพยาบาลต่าง ๆได้ด้วย

ต่อมาได้พัฒนาต่อยอดมาเป็นเตียงพลิกตะแคงพร้อมเบาะ Doctor N Medigel ที่มีประสิทธิภาพสูงในการป้องกันการเกิดแผลกดทับ ซึ่งช่วยทำให้ผู้ดูแลผู้พิการหรือผู้สูงอายุไม่ต้องเหนื่อยในการยกตัวผู้ป่วยเพื่อเปลี่ยนท่า ในทุก 2 ชั่วโมงอีกต่อไป อาทิ พัฒนาเตียงรุ่นที่ใช้มือหมุน รุ่นมีรีโมทและสวิตช์ควบคุม

นอกจากนี้ยังได้พัฒนาต่อเนื่อง เป็นเพิ่มซอฟต์แวร์เพื่อตั้งโปรแกรมให้เตียงพลิกตะแคงอัตโนมัติ สามารถควบคุมเตียงผ่านแอปพลิเคชั่นของโทรศัพท์มือถือได้ หรือเป็นระบบควบคุมกลาง ที่ควบคุมผ่านหน้าจอเดียว เพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับสถานพยาบาล โดยรุ่นที่นำมาโชว์ในงาน เป็นเตียงไฟฟ้าควบคุมผ่านแป้นหรือสวิตช์ควบคุม

ผลงานวิจัยของทีม ผศ.พญ.นลินี นับว่าช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับยางพาราเพื่อมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ขณะเดียวกันยังช่วยลดและป้องกันการเกิดแผลกดทับในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยผู้ดูแลไม่ต้องเครียดและลดการออกแรงยกผู้ป่วย ที่สำคัญยังเป็นเตียงไฟฟ้าที่เป็นผลงานของนักวิจัยไทย ที่มีคุณสมบัติไม่แพ้เตียงไฟฟ้านำเข้าจากต่างประเทศในราคาที่สมเหตุสมผล และยังช่วยให้เกิดบริษัทStart up เกิดการจ้างงานเพิ่มขึ้น

สำหรับสนนราคาเตียงพลิกตะแคงไฟฟ้า มีสนนราคาเริ่มต้นที่ 60,000 บาทสำหรับรุ่นมือหมุน รุ่นเตียงไฟเบอร์ไฟฟ้า ราคา85,000 บาท รุ่นเตียงไม้ไฟฟ้า ราคา 95,000 บาท ส่วนซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งเพิ่มเฉพาะสำหรับเตียงไฟฟ้ามีราคารวมอุปกรณ์อยู่ที่ 30,000 บาท ซึ่งจำหน่ายเชิงพาณิชย์โดยบริษัท กรุงเทพครุภัณฑ์เวชภัณฑ์ จำกัด และบริษัท เอ็นเอฟเฮลท์แคร์ จำกัด

You may also like...